RADA FUNDACJI

Przewodniczący:

prof. dr hab. Bogdan Grzeloński - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Marek Chmaj - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Członkowie:

dr Monika Kwiecień-Miland - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Włodzimierz Fisiak - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. dr hab. Ewa Chmielecka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. zw. dr hab. Marek Ratajczak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

ZARZĄD FUNDACJI

Prezes Zarządu:

dr Zofia Sapijaszka - Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości


Członkowie Zarządu:

dr Rafał Wolski - Uniwersytet Łódzki

Kamil Wrzos - Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości