Zapraszamy do zapoznania się z ofertami wakacyjnych praktyk i staży dla Stypendystów Pomostowych:

PRAKTYKI LETNIE BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I FUNDACJI BGK

STAŻE WE FRANCJI 2014

PRAKTYKI LETNIE W PZU –STAŻ W ŁODZI I LUBLINIE