Co dzieje się w Czarnobylu 25 lat po katastrofie jądrowej? Po co nam dziedzictwo kulturowe? Jak Rosjanie postrzegają Józefa Piłsudskiego? Które postawy i umiejętności są kluczem do rozwoju Polaków i Polski? Wszechnica oferuje już ponad 400 wykładów, debat i wywiadów z wybitymi ekspertami i wykładowcami.
Na Wszechnicy prezentowana jest szeroka tematyka materiałów filmowych i audio (w formacie .mp3): od ekonomii, po sztukę, historię, politykę i dziedzictwo kulturowe. W zbiorach Wszechnicy znaleźć można m.in. cykl wykładów dla maturzystów (z historii najnowszej i WOSu), cykl spotkań towarzyszących wystawom w Muzeum Narodowym w Warszawie (np. „Przestrzeń Marka Rothki. Wieczorne rozmowy”), wydarzenia z Festiwalu Nauki w Warszawie, Kongresu Obywatelskiego, reportaże Fundacji Wspomagania Wsi poświęcone naszym rodzimym rasom zwierząt gospodarskich czy wywiady („Zanim wyjedziesz na studia”, „Rodzina bezpieczna finansowo”, „Droga pod Wiedeń”).
Portal współpracuje m.in. z: Zamkiem Królewskim w Warszawie, Domem Spotkań z Historią, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowym w Warszawie, Kongresem Obywatelskim. Gośćmi Wszechnicy byli: prof. Leszek Balcerowicz, prof. Wiesław Chrzanowski, prof. Anna Giza-Poleszczuk, Tadeusz Mazowiecki, dr Marek Rymsza, Tomáš Sedláček, Henryk Wujec i wielu innych
wybitnych specjalistów.
Portal skierowany jest do szerokiego grona internatów. Materiały zamieszczane na Wszechnicy są dostępne bezpłatnie dla wszystkich, także do dalszego rozpowszechniania i publicznego
prezentowania (np. w bibliotekach, w szkołach, w świetlicach).
Portal Wszechnica.org.pl jest wspólną inicjatywą Fundacji Wspomagania Wsi i Collegium Civitas. Powstał w 2009 roku.
Więcej informacji na www.wszechnica.org.pl

źródło: Fundacja Wspomagania Wsi