Z wielką radością informujemy: rusza XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych! Na ambitnych i zdolnych maturzystów 2015 ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować, czekają stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Stypendia pomostowe skierowane są do osiągających dobre wyniki w nauce maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy dostaną się w roku akademickim 2015/2016 na I rok studiów dziennych, i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub byli finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub są wychowankami rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej NGO.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach edukacji.

Rekrutacja do Programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl, aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 do godziny 16.00.

W roku akademickim 2015/2016 około 1200 studentów i doktorantów otrzyma stypendia i możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym około 800 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

W ramach Programu przyznano dotąd ponad 18 200 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 13 300 na I rok studiów. Na realizację trzynastu edycji Programu Partnerzy przeznaczyli 85 milionów zł.

„Stypendia Pomostowe” są jednym z niewielu pozarządowych programów stypendialnych o tak dużej skali w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji Orange, Fundacji BGŻ, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl