Z dumą informujemy, że dr inż. Katarzyna Nawrotek, była stypendystka i doktorantka pomostowa, nagrodzona została tytułem „MIT Technology Review Innovators Under 35".

Pani Katarzyna znalazła się w gronie 10 młodych "innowacyjnych talentów w różnych dziedzinach technologii poniżej 35. roku życia", wybranych w pierwszej polskiej edycji tego prestiżowego konkursu. Konkurs „Innovators Under 35” organizowany przez „MIT Technology Review”, najstarszy magazyn poświęcony technice, którego wydawcą jest renomowany Massachusetts Institute of Technology, to międzynarodowa inicjatywa dążąca do połączenia wysiłków młodych naukowców pochodzących z całego świata. W ramach konkursu wyłaniani są młodzi liderzy innowacji (poniżej 35 r.ż.), którzy „dzięki swojemu wkładowi w rozwój nowych technologii w nieoceniony sposób przyczyniają się do znalezienia odpowiedzi na wyzwania współczesnej rzeczywistości oraz poprawy życia wielu osób na świecie”.

Gratulujemy sukcesu!

 

Więcej informacji o osiągnięciach dr Katarzyny Nawrotek można znaleźć tutaj