Zapraszamy doktorantów zainteresowanych stypendiami doktoranckimi! Do 6 października trwa nabór wniosków do 3 programów stypendialnych dla doktorantów.

Programy są realizowane w formie konkursów. Nagrodą są roczne stypendia naukowe: stypendium w Programie Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego wynosi 25.000 zł, w Programach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - 18.000 zł. O stypendia mogą ubiegać się doktoranci, będący studentami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich, realizujący stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej lub w Polskiej Akademii Nauk oraz spełniający pozostałe warunki wybranego Programu.

Termin składania wniosków o stypendia upływa 6 października 2015 roku o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje o Programach i aplikowaniu dostępne są:

Stypendia doktoranckie Fundacji NBP - tutaj

Stypenna doktoranckie PAFW - tutaj.