700 stypendiów na pierwszy rok studiów otrzymali studenci pochodzący z małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczęli w tym roku studia dzienne. 23 listopada w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja piętnastej edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

Grupa 40 studentów, reprezentujących ponad 1100 stypendystów programu z całej Polski, otrzymała dyplomy z rąk Profesora Adama Glapińskiego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Jerzego Koźmińskiego, Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Profesora Jerzego Dietla, Prezesa Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

 

stypendia pomostowe 2016 grupowe

 

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne. Program ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów wyższych poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok, a najlepszym studentom oferuje wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

 

galaPSP2016 mix

 

Z badań ankietowych wynika, że dla 70 procent absolwentów programu stypendium było głównym źródłem utrzymania. Na uwagę zasługuje fakt, że 80 procent naszych stypendystów kończy studia magisterskie w terminie, a 90 procent kończy je z wynikiem dobrym lub bardzo dobrym – powiedział Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach programu przyznawanych jest sześć kategorii stypendiów. Poza wsparciem na I roku studiów, studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, stypendiów doktoranckich oraz staży w kraju i w Stanach Zjednoczonych. 

Chciałbym podziękować wszystkim fundatorom i partnerom za wspieranie i finansowanie Programu. Rozpoczęty 15 rok działalności, ponad 20 000 stypendiów – za każdą z tych liczb kryje się los konkretnych stypendystów, moich rówieśników. Stypendia pomostowe nie tylko ułatwiają nam podjęcie studiów z dala od domu rodzinnego, ale także pozwalają na korzystanie z wielu możliwości, na rozwój naszych pasji i odnoszenie sukcesów – mówił Dominik Wasiluk, absolwent programu.

 

galaPSP2016 2mix

 

Czas studiów to czas w którym otwieracie się na to co nowe, poznajecie świat, zdobywacie wiedzę. Bądźcie otwarci dla tego świata, bądźcie otwarci na inność. I pamiętajcie, że ten czas jest wstępem do zdobycia rzeczywistej wiedzy, że na studiach nie wystarczy się nauczyć, trzeba sobie jeszcze zadać pytanie ‘Dlaczego?’ - i odpowiedź na to pytanie jest niesłychanie ważna. Liczę na to, że będziecie szczęśliwi, szczęśliwi realizacją Waszych pomysłów. Realizujcie Wasze marzenia. – tymi słowami, na zakończenie uroczystości, zwrócił się do stypendystów Profesor Jerzy Dietl, Prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

 

Dotychczas, w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, przyznano ponad 20 000 różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 15 000 na I rok studiów. W bieżącym roku akademickim ze wsparcia programu korzysta ponad 1100 studentów i doktorantów, w tym 700 studentów otrzymało stypendia na I rok.

„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji BGŻ BNP Paribas, Fundacji mBanku, Fundacji PZU, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Na realizację piętnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli blisko 100 milionów zł.

Patronat medialny nad programem sprawuje Rzeczpospolita, Forum Akademickie oraz Perspektywy.

Realizatorem Programu Stypendiów Pomostowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 

Więcej o programie na www.stypendia-pomostowe.pl 

 

Ten album nie zawiera żadnych elementów