Szanowne Nauczycielki i Nauczyciele! Zapraszamy do zgłaszania uczniów, potrzebujących wsparcia w nauce, do nowego projektu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

edu-Ratownicy to projekt, w którym specjalnie przygotowani studenci-wolontariusze prowadzą zajęcia edukacyjne wspierające dzieci w nauce języka angielskiego i matematyki.

Studenci w trakcie zajęć wykorzystują metody aktywizujące, elementy gamifikacji i aplikacje do nauki online. Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na wsiach i w małych miastach do 20 tys. mieszkańców. Celem projektu edu-Ratownicy jest wsparcie dzieci w nauce, pomoc w przezwyciężeniu trudności oraz stworzenie warunków do rozwoju kompetencji: kreatywności, kooperacji i komunikacji.

W ramach projektu proponujemy dwie ścieżki:

  • edu-RPG – dla klas V-VI - Zajęcia prowadzone metodą gry RPG, czyli historii interaktywnej połączonej z zadaniami edukacyjnymi.
  • edu-Korki – dla klas VII-VIII - Zajęcia prowadzone metodą korepetycji online z wykorzystaniem narzędzi ICT.

 

Nauczycielu, jeśli uczysz dzieci z klas V-VI wybierz ścieżkę edu-RPG:
- zgłoś grupę/y uczniów (min. 1, max. 4),
- jedna grupa musi liczyć 5 uczniów,
- każda zgłoszona grupa bierze udział w zajęciach, które trwają łącznie 3 godziny dydaktyczne,
- dokładne terminy i godziny spotkań online ustala student podczas konsultacji z nauczycielem.

 

Nauczycielu, jeśli uczysz dzieci z klas VII-VIII wybierz ścieżkę edu-Korki:
- zgłoś grupę/y uczniów (min. 1, max. 4),
- jedna grupa musi liczyć 5 uczniów,
- każda zgłoszona grupa bierze udział w zajęciach, które trwają łącznie 9 godzin dydaktycznych,
- zajęcia powinny być rozdzielone na kilka spotkań online
- dokładne terminy i godziny spotkań ustala student podczas konsultacji z nauczycielem.

 

Jak zgłosić swoją grupę/y uczniów?
  • Zarejestruj się na platformie: https://apka.projektor.org.pl/login
  • Potwierdź rejestrację.
  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy do wybranej ścieżki edu-RPG lub edu-Korków.
Rekrutacja trwa do 24 października 2021 r.

 


Kim jesteśmy? Więcej o Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości przeczytasz TUTAJ.


Więcej informacji o naszych programach można znaleźć nawww.stypendia-pomostowe.pl i www.projektor.org.pl