Trwa rekrutacja do kolejnej, piątej już edycji Polish-American Internship Initiative. W ramach programu polscy studenci odbędą latem 2015 wakacyjne staże w Stanach Zjednoczonych. Oferty stażowe na rok 2015 to propozycje renomowanych korporacji: The Boeing Company, Citi, Oracle, Pittsburgh Glass Works i Westinghouse Electric Company. 

Polish-American Internship Initiative (PAII) umożliwia wyróżniającym się polskim studentom odbycie wakacyjnych staży w renomowanych przedsiębiorstwach w Stanach Zjednoczonych. Stażyści otrzymują dofinansowanie kosztów podróży do USA oraz pomoc w uzyskaniu wizy. Praktyki oferowane w ramach PAII są płatne i przebiegają wedle planu opracowanego przez przyjmującą firmę jeszcze przed rozpoczęciem stażu. Każdy uczestnik ma przypisanego opiekuna, który nadzoruje jego pracę, informuje o postępach i udziela niezbędnej pomocy. Dzięki temu studenci mają okazję zweryfikować swoją wiedzę w praktyce oraz zdobyć doświadczenie zawodowe ucząc się od najlepszych.

O staże mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych studiujący na polskich publicznych uczelniach wyższych, biegle władający językiem angielskim i legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do beneficjentów Programu Stypendiów Pomostowych oraz uczestników programu PROJEKTOR- Wolontariat Studencki i/ lub wykazujących znaczące zaangażowanie społeczne w ramach innych przedsięwzięć, w szczególności w programach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Regulamin programu dostępny jest na stronie: https://www.paii.pl/for-students/regulamin/

 

The Boeing Company zatrudni 2 stażystów, którzy odbywać będą praktyki w dziale Business Operations. Stażyści będą mieli również szansę uczestniczyć w Business Intern Program, oferującym szeroki zakres dodatkowych aktywności. Oferta skierowana jest do studentów minimum trzeciego roku studiów na kierunkach biznesowych, związanych z zarządzaniem i pokrewnych lub inżynierii przemysłowej. O staże mogą aplikować studenci biegle znający język angielski i legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Prawo jazdy mile widziane.


Citi oferuje 1-2 polskim studentom możliwość odbycia wakacyjnego stażu w dziale CTI – 'CITI Technology Infrastructure'. O staż mogą ubiegać się studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia. Oferta skierowana jest, ale nie ograniczona wyłącznie, do studentów informatyki, inżynierii i zarządzania systemami informatycznymi, finansów lub księgowości. Studenci aplikujący o staż powinni wyróżniać się wysoką średnią ocen z toku studiów oraz biegle znać język angielski. Staże będą realizowanie w oddziale Citi w Irving w Teksasie.


Oracle, międzynarodowa korporacja zajmująca się tworzeniem oprogramowania, poszukuje 1-2 studentów na stanowisko ‚Design Intern', którzy odbędą staż w zakresie grafiki i projektowania komputerowego oraz usability i human interaction [Computer Graphic Design and Human Interaction / Usability]. Oferta skierowana jest do studentów minimum 2 roku studiów na kierunkach: grafiki komputerowej, artystycznych, nauk humanistycznych i psychologii, biegle znających język angielski i sprawnie posługujących się programami do projektowania graficznego. Staże odbędą się w Redwood City w Kalifornii.


Pittsburgh Glass Works przyjmie stażystę, który w okresie wakacji wspomoże zespół inżynierów w realizacji projektu wykorzystującego w praktyce zastosowania robotyki i automatyki (Serwo). Staż odbędzie się w Elkin (Karolina Północna). Oferta stażowa skierowana jest do studentów co najmniej 3 roku studiów inżynierskich na Politechnice Wrocławskiej, biegle władających językiem angielskim, których średnia z toku studiów jest nie niższa niż 4,0. Studenci muszą posiadać również ważne prawo jazdy.


Westinghouse Electric Company zatrudni w okresie wakacji od 2 do 5 stażystów z Polski. Oferta skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunków inżynierskich. O staże aplikować mogą studenci studiów licencjackich lub magisterskich, którzy ukończyli 2 rok studiów. Kierunki, które obejmuje, ale do których nie ogranicza się oferta, to: Inżynieria mechaniczna, Inżynieria elektryczna, Inżynieria chemiczna, Inżynieria cywilna, Inżynieria przemysłowa, Inżynieria komputerowa, Inżynieria jądrowa. Studenci aplikujący o staż w Westinghouse Electric Company muszą biegle znać język angielski i osiągać wysokie wyniki w nauce, a także obowiązkowo posiadać ważne prawo jazdy.

 

Rekrutacja na staże przebiega on-line. Termin składania elektronicznych wniosków został przedłużony i upływa:

- 16 stycznia 2015 (piątek) o godzinie 16:00 - dla ofert firm Boeing, Citi, Westinghouse

- 23 stycznia 2015 (piątek) o godzinie 16:00 - dla oferty Pittsburgh Glass Works

- 30 stycznia 2015 (piątek) o godzinie 16:00 - dla oferty Oracle.

 

Szczegółowe informacje na temat oferty i warunków aplikowania można znaleźć na stronie: https://www.paii.pl

 

Inicjatywa jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ambasady USA w Polsce. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże.