RADA FUNDACJI

Przewodniczący:

prof. dr hab. Marek Ratajczak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

prof. dr hab. Bogdan Grzeloński - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie 

 

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Marek Chmaj - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 

Członkowie:

prof. dr hab. Ewa Chmielecka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Monika Kwiecień-Miland - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr Katarzyna Maniszewska - Collegium Civitas

dr Krzysztof Żyndul - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


ZARZĄD FUNDACJI

Prezes Zarządu:

dr Zofia Sapijaszka - Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości


Członkowie Zarządu:

dr Rafał Wolski - Uniwersytet Łódzki

Kamil Wrzos - Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości