RADA FUNDACJI

Przewodniczący:

prof. dr hab. Bogdan Grzeloński - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie 

 

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Marek Ratajczak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Członkowie:

prof. dr hab. Marek Chmaj - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

prof. dr hab. Ewa Chmielecka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Grzegorz Dębowski - Ministerstwo Edukacji i Nauki

dr Monika Kwiecień-Miland - Ministerstwo Edukacji i Nauki


ZARZĄD FUNDACJI

Prezes Zarządu:

dr Zofia Sapijaszka - Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości


Członkowie Zarządu:

dr Rafał Wolski - Uniwersytet Łódzki

Kamil Wrzos - Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości