programy

Wspieramy sektor edukacji od 1991 roku. Prowadzimy programy stypendialne dla studentów i doktorantów, rozwijamy wolontariat studencki.
Organizujemy i wspieramy konferencje, warsztaty i konkursy dla studentów, propagujemy aktywne metody nauczania oraz wspieramy inicjatywy na rzecz poprawy dostępności i jakości kształcenia polskiej młodzieży.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany, kompleksowy system stypendialny, w którym młodzi ludzie z małych miejscowości i niezamożnych rodzin otrzymują stypendia na pierwszy rok i dalsze lata studiów. Zainicjowany został w 2002 roku przez naszego Partnera, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach.

PROJEKTOR to program społeczny, w ramach którego inicjowane są spotkania studentów z dziećmi w małych miejscowościach. Nasi studenci-wolontariusze realizują w szkołach podstawowych warsztaty edukacyjne, których tematyka oscyluje wokół szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej. Podczas warsztatów wolontariusze rozwijają w uczniach poczucie sprawczości i odpowiedzialności społecznej. Program PROJEKTOR wspiera małe miasta i wsie w wyrównywaniu szans edukacyjnych. Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Polish-American Internship Initiative to program, w ramach którego wyróżniający się w nauce polscy studenci odbywają płatne 2–3 miesięczne wakacyjne staże w Stanach Zjednoczonych, w renomowanych amerykańskich firmach. Inicjatywa jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ambasady USA w Polsce. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami, które prowadziliśmy we wcześniejszych latach naszej działalności i których realizacja została zakończona. Tak jak wszystkie nasze działania, wspierały one edukację wyższą, przyczyniały się do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia kapitału intelektualnego.