18 edycja Konkursu Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie odbyła się w Łodzi w dniach 22-24 maja 2014 r. 
W konkursie startowało 13 zespołów studentów III roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studów magisterskich z dziedziny ekonomii, finansów i zarządzania z 9 publicznych i 4 niepublicznych uczelni. Łącznie w konkursie wzięło udział 58 studentów.

Zwyciężyła drużyna Wydziału Zarządzania i Finansów Akademii Leona Koźmińskiego.

Pula nagród w konkursie wyniosła 38 750 zł.


Nagrodzeni zostali uczestnicy 5 najlepszych zespołów:

  • Nagrodę I stopnia w wysokości 2.500 zł (dla każdego członka zespołu) otrzymał zespół Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – Wydział Zarządzania i Finansów.
  • Nagrodę II stopnia w wysokości 2.000 zł (dla każdego członka zespołu), zespół Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomiczny.
  • Nagrodę III stopnia w wysokości 1.500 zł (dla każdego członka zespołu), zespół Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
  • Nagrodę IV stopnia w wysokości 1.000 zł (dla każdego członka zespołu), zespół Politechniki Opolskiej – Wydział Ekonomii i Zarządzania.
  • Nagrodę V stopnia w wysokości 750 zł (dla każdego członka zespołu), zespół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.


Konkurs przebiegał etapami. Każdy dzień konkursu to kolejny etap, każdego dnia 'case study' dotyczyło innych aspektów działalności firm. Pierwszego dnia 13 zespołów opracowywało strategię działania dla stacji narciarskiej. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 5 zespołów, które drugiego dnia konkursu projektowały ścieżkę akwizycji niemieckiej firmy należącej do polskiej spółki giełdowej przez firmę z Włoch. Do ostatniego, trzeciego etapu, weszły dwie drużyny, które stanęły do negocjacji dotyczących połączenia dwóch konkurujących ze sobą stacji narciarskich.


Fundatorami nagród w konkursie były Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacja Narodowego Banku Polskiego, zaś całego konkursu Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 

Lista zespołów zakwalifikowanych do udziału w XVIII edycji konkursu PFiZ.


Jury obradowało w składzie:
Przewodniczący Jury: prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl

Wiceprzewodniczący Jury: prof. dr hab. Bożena Kołosowska

Członkowie Jury:

dr Jerzy Czarnecki
dr Paweł Jagiełło (ekspert, autor zadań do I i II etapu)
prof. dr hab. Robert Rządca
dr Rafał Stefański (ekspert, autor zadania do III etapu)

Sekretarz Jury: dr Zofia Sapijaszka

 

Zapraszamy do Galerii zdjęć:

DSC_0004
DSC_0015
DSC_0016
DSC_0020
DSC_0026
DSC_0027
DSC_0029
DSC_0044
DSC_0046
DSC_0075
DSC_0082
DSC_0085
DSC_0088
DSC_0092
DSC_0093
DSC_0094
DSC_0095
DSC_0096
DSC_0097
DSC_0098
DSC_0101
DSC_0103
DSC_0202
DSC_0239
DSC_0242
DSC_0247
DSC_0249
DSC_0258
DSC_0274
DSC_0292
DSC_0313
DSC_0315
DSC_0319
DSC_0321
DSC_0323
DSC_0324
DSC_0327
DSC_0329
DSC_0331 (1)
ZWY_0012
ZWY_0013
ZWY_0015
ZWY_0016 (1)
ZWY_0027
ZWY_0028
ZWY_0032
ZWY_0034
ZWY_0036