21. edycja konkursu Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie odbyła się w Łodzi w dniach 18-22 maja 2017. 

W konkursie uczestniczyło 13 zespołów studentów III roku stacjonarnych studiów I stopnia lub III roku stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania. Kolejny rok z rzędu w konkursie zwyciężył zespół Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uczestnicy najlepszych 5 drużyn otrzymali atrakcyjne nagrody finansowe.

Konkurs przebiegał etapami. Pierwszego dnia 13 zespołów opracowywało scenariusze przejęcia lub współpracy firm w sektorze napraw maszyn przemysłu ciężkiego. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 5 zespołów, które drugiego dnia konkursu przygotowywały prezentację służącą pozyskaniu strategicznego partnera do nowej inicjatywy społecznej. Do ostatniego, trzeciego etapu, weszły dwie drużyny, które stanęły do negocjacji według scenariusza nakreślonego przez ekspertów - zwycięski okazał się zespół Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

Nagrodzeni zostali uczestnicy 5 najlepszych zespołów:

  • Nagrodę I stopnia w wysokości 2.500 zł (dla każdego członka zespołu) otrzymał zespół Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów
  • Nagrodę II stopnia w wysokości 2.000 zł (dla każdego członka zespołu) otrzymał zespół Uniwersytetu Gdańskiego z Wydziału Ekonomicznego
  • Nagrodę III stopnia w wysokości 1.500 zł (dla każdego członka zespołu) przyznano zespołowi Akademii Leona Koźmińskiego z Wydziału Zarządzania i Finansów
  • Nagrodę IV stopnia w wysokości 1.000 zł (dla każdego członka zespołu) otrzymał zespół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Nagrodę V stopnia w wysokości 750 zł (dla każdego członka zespołu) otrzymał zespół Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych

 

Dodatkowym walorem edukacyjnym konkursu były codzienne seminaria dla studentów, organizowane po zmaganiach konkursowych, na których członkowie jury wraz ze studentami analizowali możliwe rozwiązania zadań oraz dzielili się swoją wiedzą. Nad przebiegiem konkursu czuwało Jury złożone z pracowników naukowych i grona ekspertów. Komisji przewodniczył, jak co roku, prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl.  

 

Fundatorem nagród w konkursie były Narodowy Bank PolskiPolsko-Amerykańska Fundacja Wolności, zaś organizatorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Zwyczajowo, koszty pobytu i wyżywienia w czasie konkursu pokrywa Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Koszty dojazdu pokrywają sami uczestnicy.

 

Lista zespołów, które wzięły udział w konkursie

Regulamin konkursu

 

Jury obradowało w składzie:

Przewodniczący Jury - prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl

Wiceprzewodniczący Jurydr Jerzy Czarnecki

Członkowie Jury

- dr Paweł Jagiełło 
- prof. dr hab. Robert Rządca
- dr Rafał Stefański

Sekretarz Jury - dr Zofia Sapijaszka

 

Zapraszamy do Galerii zdjęć: 

DSC_4510
DSC_4512
DSC_4515
DSC_4516
DSC_4518
DSC_4520
DSC_4521
DSC_4537
DSC_4547
DSC_4550
DSC_4553
DSC_4556
DSC_4568
ZWY_7710
ZWY_7711
ZWY_7716
ZWY_7719
ZWY_7720
ZWY_7723
ZWY_7725
ZWY_7727
ZWY_7730
ZWY_7731
ZWY_7733
ZWY_7734
ZWY_7737
ZWY_7738
ZWY_7747
ZWY_7755
ZWY_7756
ZWY_7766
ZWY_7780
ZWY_7799
ZWY_7810
ZWY_7822
ZWY_7833
ZWY_7838
ZWY_7850
ZWY_7857
ZWY_7894
ZWY_7898
ZWY_7901
ZWY_7902
ZWY_7904
ZWY_7908
ZWY_7911
ZWY_7913
ZWY_7915
ZWY_7918
ZWY_7924
ZWY_7929
ZWY_7930
ZWY_7939
ZWY_7949
ZWY_7951
ZWY_7954
ZWY_7955
ZWY_7980
ZWY_7986
ZWY_7989
ZWY_7993
ZWY_7997
ZWY_7998
zwyciezcyPFiZ