Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany, kompleksowy system stypendialny, w którym młodzi ludzie z małych miejscowości i niezamożnych rodzin otrzymują stypendia na pierwszy rok i dalsze lata studiów.

Zainicjowany został w 2002 roku przez naszego Partnera, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach.

PSP baner logo

 

Program skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą podjąć naukę na wyższych uczelniach. Program, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów, wspiera młodych ludzi podejmujących studia, i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów. 

 

Oferta programu obejmuje:

 

Stypendia Pomostowe są wspólnym przedsięwzięciem grona firm i instytucji społecznie odpowiedzialnych. Dzięki temu program jest jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce.

Partnerzy Strategiczni Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski

Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas

Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. 

 

Od początku istnienia programu przyznano ponad 26 000 różnego rodzaju stypendiów, w tym blisko 18 000 na I rok studiów. Na realizację dwudziestu edycji Programu Partnerzy przeznaczyli 130 milionów zł. 

 

 

Więcej o programie na: www.stypendia-pomostowe.pl