Organizujemy konferencje "Naukowy Start" dla studentów - stypendystów pomostowych i wolontariuszy programu PROJEKTOR oraz konferencje dla organizacji pozarządowychpoświęcone rozwijaniu możliwości edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości.

 

Konferencje "Naukowy Start"

Są miejscem debiutu naukowego dla studentów - stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych i wolontariuszy programu "Projektor - wolontariat studencki" oraz platformą wymiany myśli i doświadczeń dla młodych ludzi.

Konferencje są okazją do spotkania się stypendystów z różnych uczelni, rejonów kraju i kierunków studiów oraz lepszego poznania się i tworzenia sieci kontaktów. Podstawowym celem jest  podzielenie się zainteresowaniami i wynikami pierwszych badań naukowych, interdyscyplinarna wymiana wiedzy i wzajemna inspiracja, wzbogacenie warsztatu autora pracy naukowej, rozwój umiejętności prezentacji wyników własnej pracy badawczej. Przeczytaj więcej >>

 

Konferencje dla organizacji pozarządowych

Organizowane do roku 2017 konferencje były wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. W konferencjach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację przedsięwzięć edukacyjnych dla młodych ludzi ze wsi i małych miast.  Konferencje poświęcone są różnym aspektom rozwijania możliwości edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości. Przeczytaj więcej >>

 

Wcześniejsze konferencje

Od początku swego istnienia zorganizowaliśmy 38 konferencji. W pierwszych latach działalności FEP konferencje poświęcone były problemom edukacji wyższej, jej dopasowania do potrzeb gospodarki i biznesu, poprawie jakości kształcenia w wyższych uczelniach; w kolejnych latach tematyka konferencji ewoluowała, dotykałała edykacji ekonomicznej, programów stypendialnych, rozwijania szans edukacyjnych i kompetencji młodych ludzi. W naszych konferencjach wzięło udział ponad 2500 osób.