PROJEKTOR to program społeczny, w ramach którego inicjowane są spotkania studentów z dziećmi w małych miejscowościach. Nasi studenci-wolontariusze realizują w szkołach podstawowych warsztaty edukacyjne, których tematyka oscyluje wokół szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej. Podczas warsztatów wolontariusze rozwijają w uczniach poczucie sprawczości i odpowiedzialności społecznej. Program PROJEKTOR wspiera małe miasta i wsie w wyrównywaniu szans edukacyjnych. Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

PROJEKTOR łączy aktywnych studentów, otwartych i zaangażowanych nauczycieli, uczniów szkół podstawowych oraz ekspertów w dziedzinie innowacyjnej edukacji.

Projektor baner logo

Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz aktywności młodzieży akademickiej. W swoim działaniu stawiamy na rozwijanie aktywności społecznej oraz budowaniu relacji. Chcemy wzbudzić w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności i otwartości na to co nowe.  Wolontariuszami w PROJEKTORZE są studenci rozmaitych kierunków, z różnych uczelni na terenie całego kraju.

Program PROJEKTOR nawiązuje współpracę pomiędzy placówkami oświatowymi i studentami. Nasi wolontariusze i nauczyciele otrzymują od Programu rzetelną wiedzę oraz wsparcie na każdym etapie realizacji projektów.
Głównym Projektem, do którego zapraszamy studentów i nauczycieli to Warsztaty z PROJEKTOREM. Podczas, których skupiamy się na aktywności obywatelskiej. Temat rozwijamy głównie w obszarze ochrony planety, świadomości medialnej i szczęścia osobistego, czyli dobra jednostki w relacji do innych ludzi.

Program zachęca uczniów do rozwijania swoich zdolności poprzez promocję pozytywnych wzorców osobowych i rozbudzanie zainteresowań, zaś wśród studentów kształtuje poczucie społecznej odpowiedzialności i solidarności, umożliwiając im jednocześnie realizację pasji i zainteresowań w atrakcyjnej formule.
Udział w projektach jest bezpłatny, dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu studentek i studentów, którym nie jest obojętna edukacja i wszechstronny rozwój młodszych koleżanek i kolegów.

Program działa od 2005 r. W ciągu 18 lat zaangażowaliśmy w działania społeczne i przygotowaliśmy do pracy z dziećmi ponad 14 900 studentek/studentów, którzy przeprowadzili ponad 30 tysięcy projektów edukacyjnych w 2127 szkołach, z udziałem ponad 400 tysięcy uczniów.
Program zainicjowała w 2003 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Od 2017 roku realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 

Więcej o programie na: www.projektor.org.pl