Rozpoczynamy realizację projektu "Wzmocnienie działań misyjnych i potencjału instytucjonalnego Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości" finansowanego ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
 
Łączna wartość uzyskanego przez nas dofinansowania wynosi 430 000 zł.
 
Dzięki możliwości realizacji projektu, przez ponad dwa lata prowadzić będziemy różnorodne i kompleksowe działania służące rozwojowi naszej organizacji.
 
Przed nami:

 

  • wzmacnianie obszaru działań ewaluacyjnych w Fundacji,
  • przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy społecznej dotyczącej potencjału, motywacji, potrzeb i oczekiwań studentów/ek w zakresie zaangażowania społecznego,
  • warsztaty design thinking,
  • Letnia Akademia Liderów,
  • wypracowanie i wdrożenie nowej strategii komunikacji marki Fundacji i naszych submarek – Programu PROJEKTOR i Programu Stypendiów Pomostowych,
  • przygotowanie i przeprowadzenie kampanii wizerunkowej,
  • Studencki Festiwal Proaktywności,
  • oraz prace nad wzmacnianiem ścieżek fundraisingowych.

 
O kolejnych etapach realizacji projektu będziemy informować na stronie FEP-u oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych.

 


 
znaki strona www 4
PROO zestawienie 1 plik edytowalny KOLOR