Programy stypendialne:

 • Program Stypendiów Pomostowych: przyznano łącznie ponad 23 800 stypendiów pomostowych, stypendiów w Konkursie PRYMUS, konkursach o stypendia korporacyjne, programie Studiuj za Granicą, stypendiów doktoranckich, językowych oraz w wakacyjnych programach stażowych w USA i Francji. Programy te umożliwiły młodym ludziom ze wsi i małych miast podjęcie i kontynuowanie studiów
 • Program stypendiów naukowych w uczelniach niepaństwowych: przyznano 24 011 stypendiów. Program prowadzony był w latach 2004-2013.
 • 180 osób otrzymało pomoc finansową na pokrycie kosztów (przeważnie podróży) na zagraniczne studia, staże i konferencje naukowe, w tym 23 osoby w ramach projektu Presidential Classroom
 • Program POLSKIE TALENTY: w roku akademickim 2006/2007 przyznano 66 stypendiów;

 

Konferencje:

 • FEP była organizatorem lub współorganizatorem 37 konferencji, poświęconych edukacji ekonomicznej i problemom edukacji oraz jej reformie, poprawie jakości kształcenia w wyższych uczelniach oraz pomocy stypendialnej dla polskiej edukacji i rozwijaniu szans edukacyjnych młodych ludzi. Wzięło w nich udział ponad 2 500 osób. Po wielu konferencjach publikowane były materiały konferencyjne;
 • FEP wsparła finansowo 96 konferencji organizowanych przez inne instytucje, w których wzięło udział ponad 10 000 osób.

 

Konkursy:

 • Fundacja zorganizowała 22 edycje konkursu Przedsiębiorczość Finanse i Zarządzanie dla studentów trzecich lat studiów uczelni ekonomicznych. Konkurs jest organizowany od 1997 roku. Wzięło w nich udział ponad 1 700 studentów reprezentujących uczelnie z całej Polski;
 • przeprowadzono 7 edycji konkursu dla uczniów szkół średnich Moja szkoła - szkołą Przedsiębiorczości (w latach 1993–1999), w których wzięło udział ponad 3 700 uczniów z około 620 szkół średnich z całej Polski (szczególnie z małych miejscowości);
 • zorganizowano 2 edycje konkursu Prywatyzacja i inwestycje zagraniczne głównymi drogami rozwoju ekonomicznego (w latach 1995 – 1998). Nadesłano ogółem 270 prac. Przyznano 20 nagród, po 10 w kategorii „książka” i „artykuł”;
 • przeprowadzono 1 edycję konkursu na najlepszy przypadek z dziedziny ekonomii i zarządzania współczesnymi organizacjami (w 2000 roku) i 2 edycje konkursu na najlepszy esej Moje studia a wyzwania przyszłego życia zawodowego (w latach 2000–2002). W konkursach tych wzięło udział ponad 60 osób;
 • FEP była koordynatorem i sponsorem polskich zespołów biorących udział w międzynarodowym konkursie The Global Internet Marketplace Competition organizowanym przez Uniwersytet Tennessee od 1995 roku. Fundacja dofinansowała udział 133 polskich zespołów (w latach 1998–2007);
 • FEP wspierała także konkursy organizowane przez inne instytucje i organizacje. Dofinansowano 24 edycje różnych konkursów, głównie poprzez udział w funduszu nagród. Między innymi, wsparcie finansowe otrzymało 10 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz 4 edycje konkursu Pryzmat na najlepszą publikację prasową, radiową i telewizyjną.

 

Publikacje:

 • w latach 1992–2002 w serii „Przedsiębiorczość”, utworzonej wraz z Wydawnictwem Naukowym PWN S.A., wydano 126 książek z dziedziny ekonomii, zarządzania i finansów; FEP wspierała także publikacje artykułów i pozycji książkowych w innych wydawnictwach. Było to niezwykle istotne działanie dla poprawy dostępności w latach 90. fachowej, światowej literatury ekonomicznej.
 • 40 niepaństwowych szkół biznesu otrzymało pomoc finansową na uzupełnienie księgozbiorów bibliotek uczelnianych. Pozwoliło to na zakup prawie 5 000 książek.

 

Inne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju gospodarki rynkowej:

 • Fundacja wspierała badania prowadzone przez inne instytucje, a także prowadziła badania własne poświęcone edukacji i rozwojowi kadry dla gospodarki rynkowej. W ten sposób FEP starała się wpływać na rozwój wiedzy w tej dziedzinie i lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb środowiska;
 • FEP wspierała i promowała aktywne metody nauczania, szczególnie opracowanie polskich przypadków, a także zakup zagranicznych gier symulacyjnych i przystosowanie ich do polskich warunków. Z powodzeniem współpracowała z wieloma naukowymi i szkoleniowymi instytucjami w kraju i za granicą;
 • zainicjowała i dofinansowywała proces akredytacji programów dydaktycznych w zakresie zarządzania oraz finansów i bankowości.

 

Dorobkiem Fundacji jest wiele raportów oraz referatów dotyczących edukacji i szkoleń, które prezentowane były na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych poświęconych edukacji na rzecz rozwoju gospodarki rynkowej i problemom stypendiów w polskiej edukacji.

W 1997 roku Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości została wyróżniona dyplomem przyznawanym przez Radę Dyrektorów Alliance of Universities for Democracy za wysiłki, które przyczyniły się do wzmocnienia roli edukacji w popieraniu instytucji demokratycznych.

W 2009 roku Fundacja została uhonorowana przez Polską Akademię Nauk Medalem prof. Tadeusza Kotarbińskiego za „wybitne zasługi w dziedzinie organizacji i zarządzania”.