Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, lok. 501, 90-212 Łódź, tel.: (42) 632 59 91, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., zwana dalej FEP lub Administratorem.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji umowy zawartej między Administratorem a Kontrahentem/Partnerem, którego jesteście Państwo reprezentantem. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO.) Przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wykonywaniu umowy zawartej z Kontrahentem/Partnerem, którego jesteście Państwo reprezentantem.

 3. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w okresie wykonywania oraz rozliczenia wskazanej wyżej umowy, a później w okresie, w którym Administrator obowiązany jest przechowywać dokumenty finansowe związane z wykonaniem umowy i w okresie umożliwiającym dochodzenie roszczeń (zgodnie Kodeksem Cywilnym ogólny termin przedawnienia roszczeń to 6 lat).

 4. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, miejsca pracy, pełnionej funkcji, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

 5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.

 7. Administrator pozyskał Państwa dane, w związku z zawarciem i realizacją umowy między Administratorem i Kontrahentem/Partnerem, którego jesteście Państwo reprezentatnem.

 8. Administrator nie przetwarza danych osbowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).

 9. Państwa dane mogą zostać ujawnione: podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych usługi informatyczne, księgowe, prawne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług, a także innym podmiotom, przy wykorzystaniu usług których Administrator prowadzi swoją działalność, takim, jak przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji.

 

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, lok. 501, 90-212 Łódź, tel.: (42) 632 59 91, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., zwana dalej FEP lub Administratorem.

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji umowy zawartej między Administratorem a Kontrahentem/Partnerem, którego jesteście Państwo reprezentantem. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO.) Przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wykonywaniu umowy zawartej z Kontrahentem/Partnerem, którego jesteście Państwo reprezentantem.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w okresie wykonywania oraz rozliczenia wskazanej wyżej umowy, a później w okresie, w którym Administrator obowiązany jest przechowywać dokumenty finansowe związane z wykonaniem umowy i w okresie umożliwiającym dochodzenie roszczeń (zgodnie Kodeksem Cywilnym ogólny termin przedawnienia roszczeń to 6 lat).

 

 1. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, miejsca pracy, pełnionej funkcji, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

 

 1. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.

 

 1. Administratpr pozyskał Państwa dane, w związku z zawarciem i realizacją umowy między Administratorem i Kontrahentem/Partnerem, którego jesteście Państwo reprezentatnem.

 

 1. Administrator nie przetwarza danych osbowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).

 

 1. Państwa dane mogą zostać ujawnione: podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych usługi informatyczne, księgowe, prawne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług, a także innym podmiotom, przy wykorzystaniu usług których Administrator prowadzi swoją działalność, takim, jak przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji.