Polish-American Internship Initiative to program, w ramach którego wyróżniający się w nauce polscy studenci odbywają płatne 2–3 miesięczne wakacyjne staże w Stanach Zjednoczonych, w renomowanych amerykańskich firmach.

Inicjatywa jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ambasady USA w Polsce. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże.

PAII baner logo


O staże w USA mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach publicznych, biegle władający językiem angielskim, legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie. Do udziału szczególnie zachęcani są uczestnicy programów „Stypendia Pomostowe” oraz „Projektor - Wolontariat Studencki”.


Uczestnicy staży, które trwają od 2 do 3 miesięcy, otrzymują wynagrodzenie. Organizatorzy pokrywają część kosztów podróży oraz pomagają studentom w uzyskaniu wizy. Praktyki przebiegają według planu opracowanego przez przyjmującą firmę jeszcze przed rozpoczęciem stażu. Każdy stażysta w trakcie praktyk może liczyć na wsparcie mentora, który nadzoruje jego pracę, informuje o postępach i udziela niezbędnej pomocy. Dzięki temu studenci mają okazję wykorzystać swoją wiedzę w praktyce oraz zdobyć doświadczenie zawodowe ucząc się od najlepszych.

 

W sumie, w czternastu dotychczasowych edycjach Programu, 121 uzdolnionych, młodych Polaków wyjechało do Stanów Zjednoczonych na staże w firmach: Archer Daniels Midland Company, The Boeing Company, The Broadmoor, Citigroup, Chevron, Discovery Inc., GE Hitachi Nuclear Energy, MoneyGram, Pittsburgh Glass Works, Planting Arboretum Fields Historic Park, Raytheon BBN Technologies, Sikorsky Aircraft Corporation, Westinghouse.

 

Więcej o programie staży dla studentów w USA na: www.paii.pl

Zapraszamy do odwiedzenia profilu PAII na Facebook’u

 

Polecamy również blog naszych stażystów pisany w 2014 z USA.