Zapraszamy do zapoznania się z projektami, które prowadziliśmy we wcześniejszych latach naszej działalności i których realizacja została zakończona.

Tak jak wszystkie nasze działania, wspierały one edukację wyższą, przyczyniały się do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia kapitału intelektualnego.


Konkurs Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie

Realizowany był przez 22 lata - od 1997 do 2018 roku. Był to konkurs dla studentów kierunków ekonomicznych. Zespoły studentów sprawdzały w nim swoją wiedzę i umiejętności, mierząc się z praktycznymi problemami występującymi w przedsiębiorstwach oraz próbując swoich sił w negocjacjach.

Misją konkursu było promowanie integracji wiedzy z zarządzania i finansów, podstawowym zaś celem weryfikacja wiedzy i umiejętności nabytych na studiach oraz sprawdzenie zastosowania ich w praktyce. W konkursie uczestniczyły zespoły studentów III roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dziedziny ekonomii, finansów i zarządzania. Zwycięzcy otrzymywali atrakcyjne nagrody finansowe

W 22 edycjach konkursu wzięło udział ponad 1700 studentów reprezentujących wyższe uczelnie z całej Polski.

Fundatorem konkursu była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Fundatorem nagród w konkursie PFiZ, od początku jego istnienia - od 1997 roku byli: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Narodowy Bank Polski i Fundacja Narodowego Banku Polskiego.

 

Zapraszamy do przeczytania relacji z ostatniej edycji konkursu, która odbyła się w maju 2018 roku w Łodzi.

 


 

Program Stypendiów Naukowych dla uczelni niepaństwowych

Program realizowany był w latach 2002 - 2013. W jego ramach przyznano 24 011 stypendiów dla studentów studiów dziennych niepaństwowych uczelni wyższych.

 


 

Seria wydawnicza "Przedsiębiorczość"

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości sponsorowała wydaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. serię książek "Przedsiębiorczość".

W jej ramach, w latach 1992 - 2003 wydano 126 książek z dziedziny ekonomii, zarządzania i finansów; FEP wspierała także publikacje artykułów i pozycji książkowych w innych wydawnictwach. Było to niezwykle istotne działanie dla poprawy dostępności w latach 90. fachowej, światowej literatury ekonomicznej.