Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości istnieje od 1991 roku.

Celem naszych działań jest zwiększanie szans edukacyjnych młodych Polaków w kraju i w skali międzynarodowej.

Nasze programy zorientowane są na zwiększenie dostępności studiów dla młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast oraz zapewnienie polskim studentom poziomu wykształcenia, który umożliwi im skuteczne konkurowanie na międzynarodowym rynku pracy.

Równoległym obszarem naszych działań jest wspieranie dzieci i nastolatków ze szkół podstawowych z małych miejscowości w całej Polsce poprzez autorskie zajęcia rozwojowe wzmacniające kompetencje uczniów; w działania te angażujemy studentów-wolontariuszy i nauczycieli.

 

Jak wspieramy młodych ludzi i sektor edukacji?

  • prowadzimy programy stypendialne dla studentów, począwszy od stypendiów na I roku studiów, w ramach działającego od 2002 roku Programu Stypendiów Pomostowych
  • prowadzimy program Projektor dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości
  • organizujemy staże oraz dofinansowujemy naukę w kraju i za granicą
  • organizujemy konkursy przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości
  • organizujemy konferencje poświęcone rozwijaniu szans edukacyjnych młodych ludzi

 

 

Działania FEP to również sponsorowanie wydawnictw, propagowanie aktywnych metod nauczania oraz inne inicjatywy na rzecz poprawy dostępności i jakości kształcenia polskiej młodzieży.

 

Rezultaty działalności

Od rozpoczęcia działalności przeznaczyliśmy na realizację przedsięwzięć edukacyjnych ponad 156 milionów zł, w tym ponad 135 milionów zł na sfinansowanie prawie 49 000 różnego rodzaju stypendiów. Z naszych programów stypendialnych skorzystało ponad 68 000 osób. Od początku istnienia programu Projektor, studenci – wolontariusze zrealizowali 36 000 projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze wsi i małych miejscowości.

 

Od 2015 roku Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości jest członkiem wspierającym Forum Darczyńców w Polsce.

 

Zapraszamy po więcej informacji:

- NASZE PROGRAMY

- SZCZEGÓŁOWE REZULTATY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI