Przetwarzanie danych osobowych na Workplace

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, lok. 501, 90-212 Łódź, tel.: (42) 632 59 91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwana dalej FEP lub Administratorem.

 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z platformy internetowej Workplace stworzonej przez Facebook, która umożliwia użytkownikom współpracę i udostępnianie informacji.

 4. Kategoriami danych osobowych, jakie przetwarzamy, są:
  – dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail;
  – nazwa użytkownika i hasło;
  – nazwa uczelni i inne informacje związane z miejscem odbywania studiów;
  – treści komunikacji i innych informacji, które Państwo będziecie podawać podczas korzystania z Workplace, w tym podczas zakładania konta, tworzenia lub udostępniania treści oraz wiadomości lub komunikowania się z innymi. Może to obejmować informacje zawarte w lub na temat treści, które Państwo dostarczacie, takie jak lokalizacja, zdjęcia lub data utworzenia pliku;
  – treści, komunikaty i informacje przekazywane przez inne osoby podczas korzystania z Workplace. Może to obejmować informacje o Państwu, takie jak udostępnianie lub komentowanie Państwa zdjęcia, wysyłanie do Państwa wiadomości lub przesyłanie, synchronizowanie lub importowanie Państwa danych kontaktowych;
  – wszelka komunikacja z innymi uczestnikami Workplace;
  – komunikaty z uczestnikami, opinie, sugestie i pomysły przesłane do FEP.

 5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celu umożliwienia korzystania z Workplace, a podstawą przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawą tą może być również Art. 6 ust. 1 lit f RODO a w tym drugim przypadku prawnie uzasadnionymi celami realizowanymi przez Administratora jest realizowanie zadań statutowych poprzez profesjonalne wspieranie edukacji, w tym przypadku oferowanie możliwości rozwoju osobistego.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas korzystania z Workplace, czyli  tak długo, jak długo będziecie zarejestrowani w Workplace oraz do upływu okresu 6 lat od zakończenia korzystania z platformy (od wyrejestrowania). W zakresie przetwarzania Państwa danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Państwa dane przetwarzane będą do czasu wniesienia przez Państwa umotywowanego sprzeciwu (ale w przypadku korzystania przez Państwa z Workplace albo z innych programów FEP nie dłużej niż do upływu sześciu lat od wykonania łączącej nas umowy). Wniesienie w dowolnym momencie sprzeciwu jest Państwa prawem, które służy w Macie Państwo również prawo do żądania dostępu do Waszych danych osobowych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.zypadku przetwarzania Waszych danych w celach określonych w niniejszym obowiązku informacyjnym. Sprzeciw powinien być uzasadniony przyczynami związanymi z Państwa szczególną sytuacją.

 7. Macie Państwo również prawo do żądania dostępu do Waszych danych osobowych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 8. FEP nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).

 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.

 10. Państwa dane zostaną ujawnione:
  a) Facebookowi, jako dostawcy platformy Workplace, aby umożliwić Facebookowi świadczenie i wspieranie platformy na rzecz FEP i innych uczestników Workplace. Przykłady takiego wykorzystania obejmują:
  – komunikację z innymi uczestnikami Workplace i FEP w zakresie korzystania przez nich z platformy;
  – zwiększanie bezpieczeństwa platformy Workplace dla FEP i innych uczestników, na przykład poprzez badanie podejrzanych działań lub naruszeń obowiązujących warunków lub zasad;
  – personalizacji doświadczeń Państwa i FEP w ramach świadczenia przez Facebook usług w formie platformy Workplace;
  – opracowywanie nowych narzędzi, produktów lub usług w ramach platformy Workplace;
  – kojarzenie aktywności w serwisie Workplace na różnych urządzeniach obsługiwanych przez tę samą osobę w celu poprawy ogólnego działania serwisu;
  – identyfikowanie i naprawianie błędów, które mogą być obecne;
  – prowadzenie analityki danych i systemu umożlwiającego prowadzenie platformy Workplace, w tym badań w celu ulepszenia platformy.
  b) Podmiotom, które świadczą na rzecz FEP usługi informatyczne wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług, w szczególności w zakresie dotyczącym pomocy w realizowaniu projektu na platformie Workplace.

 11. Państwa imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej będą automatycznie widoczne dla innych uczestników platformy Workplace. Inne Państwa dane osobowe, np. wizerunek lub informacje opublikowane na Państwa koncie na stronie platformy Workplace, będą widoczne dla innych uczestników platformy jedynie, jeżeli sami Państwo je opublikujecie.