Warsztaty Pomostowi Liderzy za nami! Odbyły się one w dniach 2- 4 lipca 2014 roku w Warszawie, w ośrodku Dobre Miejsce w Lasku Bielańskim. Warsztaty, jak co roku, skierowane były do stypendystów pomostowych studiujących na drugim roku studiów, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje liderskie i społeczne.

 

Do tegorocznej edycji warsztatów zakwalifikowało się 20 laureatów konkursu „Prymus”.
Przez trzy dni stypendyści ćwiczyli umiejętności niezbędne w pracy zespołowej i wspólnej realizacji projektów, przeszli przez warsztaty komunikacji i wystąpień publicznych, a także przez trening asertywności. Program warsztatów obejmował:

  • warsztaty psychologiczne, obejmujące podstawy komunikacji interpersonalnej i sztukę autoprezentacji, wzorce radzenia sobie ze stresem oraz budowania postawy asertywnej i kształtowanie postaw liderskich w grupie;
  • podstawy wiedzy dotyczącej tworzenia zespołów, koordynacji pracy, prowadzenia wystąpień publicznych, a także tworzenia nowych projektów i networkingu;
  • atrakcje turystyczne i kulturalne – zwiedzanie Warszawy oraz wizytę w teatrze.

 

Ten album nie zawiera żadnych elementów

 

PARTNERZY
Warsztaty finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację BGK. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Warsztaty przeprowadzone zostały przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów.