Ogłaszamy kolejną edycję Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji NBP.

Program adresowany jest do doktorantów, którzy specjalizują się w ekonomii i/lub finansach.

 

Program Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego adresowany jest do doktorantów, którzy spełniają następujące kryteria:

  • zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej lub w Polskiej Akademii Nauk,
  • są studentami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich,
  • będą studiować na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
  • specjalizują się w ekonomii i/lub finansach,
  • uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów, nie niższą, niż 4.0,
  • otrzymali pozytywną opinię promotora rozprawy doktorskiej, lub jeśli nie ma jeszcze promotora, opinię opiekuna naukowego.

 

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci, którzy spełnią wszystkie warunki łącznie. Roczne stypendium w ramach Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego wynosi 25.000 zł i będzie wypłacone w 10 równych ratach miesięcznych w okresie października 2014 do lipca 2015.


Wnioski o stypendium w Programie Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego, należy składać on-line.


FORMULARZ APLIKACYJNY dostępny jest tutaj: Wnioski.


Termin składania wniosków on-line upływa 3 października 2014 r. o godzinie 16:00.

 

Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości – www.fep.lodz.pl

 

Fundatorem Programu jest Fundacja Narodowego Banku Polskiego - www.fundacjanbp.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium znajdują się tutaj: ROGRAM NAUKOWYCH STYPENDIÓW DOKTORANCKICH FUNDACJI NBP