Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości: Prowadzimy programy rozwojowe dla młodych ludzi. Kształtujemy postawy przedsiębiorcze i prospołeczne.

Programy rozwojowe dla młodych ludzi.
Programy rozwojowe dla młodych ludzi.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości: Prowadzimy programy rozwojowe dla młodych ludzi. Kształtujemy postawy przedsiębiorcze i prospołeczne.

Fundacja ma 30 lat
Fundacja ma 30 lat

Zapraszamy do poznania naszej historii

Stypendia im. Profesora Jerzego Dietla
Stypendia im. Profesora Jerzego Dietla

Wesprzyj z nami zdolnych studentów, którzy działają społecznie. Pomóż młodym odważnie zmieniać świat!

Wpłać darowiznę online!

Fundacja
Fundacja

Od 30 lat wspieramy sektor edukacji. Prowadzimy programy stypendialne dla studentów i program wolontariatu studenckiego. Organizujemy staże, konferencje, warsztaty. Pomagamy rozwijać skrzydła młodym, ambitnym i zdolnym!

Program Stypendiów Pomostowych
Program Stypendiów Pomostowych

Stypendia Pomostowe to stypendia na studia dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości. W ramach programu można uzyskać stypendium na pierwszy rok studiów oraz dalsze lata nauki.

 Polish-American Internship Initiative
Polish-American Internship Initiative

Polish-American Internship Initiative to program w ramach którego wyróżniający się w nauce polscy studenci odbywają płatne 2–3 miesięczne wakacyjne staże w renomowanych amerykańskich firmach.

Program PROJEKTOR
Program PROJEKTOR

W "Projektorze" studenci-wolontariusze realizują, w lokalnych szkołach, projekty edukacyjne rozwijające wiedzę i zainteresowania dzieci i młodzieży szkolnej z małych miejscowości.

Konferencje studenckie
Konferencje studenckie

Na konferencje "Naukowy Start" zapraszamy wszystkich stypendystów pomostowych i wolontariuszy Projektora. To okazja do podzielenia się zainteresowaniami i wynikami pierwszych badań naukowych, interdyscyplinarnej wymiany wiedzy, wzajemnej inspiracji i networkingu.

Previous Next Play Pause

Program adresowany jest do doktorantów, którzy specjalizują się w ekonomii i/lub finansach.

 

Program Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego adresowany jest do doktorantów, którzy spełniają następujące kryteria:

  • zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej lub w Polskiej Akademii Nauk,
  • są studentami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich,
  • będą studiować na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
  • specjalizują się w ekonomii i/lub finansach,
  • uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów, nie niższą, niż 4.0,
  • otrzymali pozytywną opinię promotora rozprawy doktorskiej, lub jeśli nie ma jeszcze promotora, opinię opiekuna naukowego.

 

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci, którzy spełnią wszystkie warunki łącznie. Roczne stypendium w ramach Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego wynosi 25.000 zł i będzie wypłacone w 10 równych ratach miesięcznych w okresie października 2014 do lipca 2015.


Wnioski o stypendium w Programie Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego, należy składać on-line.


FORMULARZ APLIKACYJNY dostępny jest tutaj: Wnioski.


Termin składania wniosków on-line upływa 3 października 2014 r. o godzinie 16:00.

 

Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości – www.fep.lodz.pl

 

Fundatorem Programu jest Fundacja Narodowego Banku Polskiego - www.fundacjanbp.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium znajdują się tutaj: ROGRAM NAUKOWYCH STYPENDIÓW DOKTORANCKICH FUNDACJI NBP

Jak zdobyć stypendium na studia?

O stypendium na studia możesz starać się ...
  1. Program Stypendiów Pomostowych jest skierowany do maturzystów ze wsi i małych miast ...
  2. Inne stypendia. Stypendia przyznają także różne fundacje, firmy i organizacje, na zasadach ...
  3. Kredyty studenckie, o które mogą się ubiegać studenci uczelni państwowych i niepaństwowych ...