Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości: Prowadzimy programy rozwojowe dla młodych ludzi. Kształtujemy postawy przedsiębiorcze i prospołeczne.

Programy rozwojowe dla młodych ludzi.
Programy rozwojowe dla młodych ludzi.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości: Prowadzimy programy rozwojowe dla młodych ludzi. Kształtujemy postawy przedsiębiorcze i prospołeczne.

Fundacja ma 30 lat
Fundacja ma 30 lat

Zapraszamy do poznania naszej historii

Stypendia im. Profesora Jerzego Dietla
Stypendia im. Profesora Jerzego Dietla

Wesprzyj z nami zdolnych studentów, którzy działają społecznie. Pomóż młodym odważnie zmieniać świat!

Wpłać darowiznę online!

Fundacja
Fundacja

Od 30 lat wspieramy sektor edukacji. Prowadzimy programy stypendialne dla studentów i program wolontariatu studenckiego. Organizujemy staże, konferencje, warsztaty. Pomagamy rozwijać skrzydła młodym, ambitnym i zdolnym!

Program Stypendiów Pomostowych
Program Stypendiów Pomostowych

Stypendia Pomostowe to stypendia na studia dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości. W ramach programu można uzyskać stypendium na pierwszy rok studiów oraz dalsze lata nauki.

 Polish-American Internship Initiative
Polish-American Internship Initiative

Polish-American Internship Initiative to program w ramach którego wyróżniający się w nauce polscy studenci odbywają płatne 2–3 miesięczne wakacyjne staże w renomowanych amerykańskich firmach.

Program PROJEKTOR
Program PROJEKTOR

W "Projektorze" studenci-wolontariusze realizują, w lokalnych szkołach, projekty edukacyjne rozwijające wiedzę i zainteresowania dzieci i młodzieży szkolnej z małych miejscowości.

Konferencje studenckie
Konferencje studenckie

Na konferencje "Naukowy Start" zapraszamy wszystkich stypendystów pomostowych i wolontariuszy Projektora. To okazja do podzielenia się zainteresowaniami i wynikami pierwszych badań naukowych, interdyscyplinarnej wymiany wiedzy, wzajemnej inspiracji i networkingu.

Previous Next Play Pause

Fundacja Wspomagania Wsi oferuje dofinansowanie stypendiów pomostowych w XIII edycji Programu.

Oferta skierowana jest do organizacji lokalnych  - laureatów tegorocznego i poprzednich edycji Konkursu Dyplom z Marzeń, zakwalifikowanych do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.

Wysokość dofinansowania w XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2014/2015) określona jest następująco:

  • uczestnicy I -VIII edycji konkursu Dyplom z Marzeń – 16%
  • uczestnicy IX edycji (2014 r.) konkursu Dyplom z Marzeń – 20%

UWAGA! W XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych organizacje lokalne i grupy nieformalne uczestniczące w konkursie Dyplom z Marzeń mogą ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 7. stypendiów (jeżeli organizacja lokalna będzie posiadała większą liczbę kandydatów, należy sporządzić listę rezerwową). Organizatorzy Programu Stypendiów Pomostowych nie gwarantują, że liczba przyznanych stypendiów będzie równa liczbie zgłoszonych kandydatów. Po otrzymaniu kompletu dokumentów i deklaracji od wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie organizatorzy zdecydują ilu kandydatów zostanie ostatecznie włączonych do Programu.

W celu otrzymania dotacji należy wypełnić wniosek aplikacyjny.

Wypełnione wnioski proszę przesyłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości łącznie ze zweryfikowanymi wnioskami stypendystów do 1 września 2014 roku.

WAŻNE: Przesłana lista powinna być uszeregowana zgodnie z rankingiem kandydatów.

Szczegółowe informacje dla organizacji lokalnych znajdują się w sekcji Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Jak zdobyć stypendium na studia?

O stypendium na studia możesz starać się ...
  1. Program Stypendiów Pomostowych jest skierowany do maturzystów ze wsi i małych miast ...
  2. Inne stypendia. Stypendia przyznają także różne fundacje, firmy i organizacje, na zasadach ...
  3. Kredyty studenckie, o które mogą się ubiegać studenci uczelni państwowych i niepaństwowych ...