Fundacja Wspomagania Wsi oferuje dofinansowanie stypendiów pomostowych w XIII edycji Programu.

Oferta skierowana jest do organizacji lokalnych  - laureatów tegorocznego i poprzednich edycji Konkursu Dyplom z Marzeń, zakwalifikowanych do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.

Wysokość dofinansowania w XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych (2014/2015) określona jest następująco:

  • uczestnicy I -VIII edycji konkursu Dyplom z Marzeń – 16%
  • uczestnicy IX edycji (2014 r.) konkursu Dyplom z Marzeń – 20%

UWAGA! W XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych organizacje lokalne i grupy nieformalne uczestniczące w konkursie Dyplom z Marzeń mogą ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 7. stypendiów (jeżeli organizacja lokalna będzie posiadała większą liczbę kandydatów, należy sporządzić listę rezerwową). Organizatorzy Programu Stypendiów Pomostowych nie gwarantują, że liczba przyznanych stypendiów będzie równa liczbie zgłoszonych kandydatów. Po otrzymaniu kompletu dokumentów i deklaracji od wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie organizatorzy zdecydują ilu kandydatów zostanie ostatecznie włączonych do Programu.

W celu otrzymania dotacji należy wypełnić wniosek aplikacyjny.

Wypełnione wnioski proszę przesyłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości łącznie ze zweryfikowanymi wnioskami stypendystów do 1 września 2014 roku.

WAŻNE: Przesłana lista powinna być uszeregowana zgodnie z rankingiem kandydatów.

Szczegółowe informacje dla organizacji lokalnych znajdują się w sekcji Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.