Trwają kolejne edycje Konkursów o Nagrodę Prezesa NBP.

VII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Organizator zachęca do udziału w Konkursie autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie między 01.01.2013 r. a 31.12.2013 r.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje: pierwszą nagrodę, w formie Nagrody Prezesa NBP, w wysokości 15.000 zł; drugą nagrodę w wysokości 10.000 zł; trzecią nagrodę w wysokości 7.000 zł; oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 5.000 zł.

Szczegółowe warunki, regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz informacje praktyczne dostępne są na stronie NBP.

 

IV edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych. Celem Konkursu jest wpływanie na rozwój polskiej myśli ekonomicznej przez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Organizator do udziału w Konkursie autorów prac, na podstawie których uzyskali oni stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia Konkursu, tj. w okresie między 01.01.2012 r. a 31.12.2013 r.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:
1. w przypadku pracy doktorskiej: pierwszą nagrodę, jako Nagrodę Prezesa NBP, w wysokości 30.000 zł; trzy wyróżnienia w wysokości po 10.000 zł;
2. w przypadku pracy habilitacyjnej: pierwszą nagrodę, jako Nagrodę Prezesa NBP, w wysokości 50.000 zł; trzy wyróżnienia w wysokości po 20.000 zł.

Szczegółowe warunki, regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz informacje praktyczne dostępne są na stronie NBP.

źródło: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/index.html