Trwa nabór wniosków do XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych! Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów 2015 ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować - czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta 2015, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2015 i:

• zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
• zostanie przyjęty w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
• pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
• pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
• jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
• jest/był wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)
lub
• ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

 

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach edukacji.

Rekrutacja do Programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl, aplikacja do składania wniosków aktywna jest od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 do godziny 16.00. Szczegółowe informacje na temat Programu, kryteriów i aplikowania znajdują się na  www.stypendia-pomostowe.pl na podstronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.

 

„Stypendia Pomostowe” są jednym z niewielu pozarządowych programów stypendialnych o tak dużej skali w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji mBanku, Fundacji Orange, Fundacji BGŻ, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl