14 grudnia 2021 roku odbyła się Inauguracja 20. edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Wspólnie z naszymi Partnerami, Stypendystami oraz gronem Przyjaciół Programu, świętowaliśmy jubileuszową edycję! Zapraszamy do obejrzenia wydarzenia.

 

Na gali z okazji rozpoczęcia 20. edycji programu spotkaliśmy się on-line. Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy towarzyszyli nam podczas tak ważnego dla nas dnia! Było fantastycznie spotkać się z naszymi Stypendystkami i Stypendystami, Fundatorami, Partnerami – organizacjami lokalnymi i wszystkimi Przyjaciółmi programu.

 

Specjalnie dla wszystkich, którzy nie mogli być z nami – przyszykowaliśmy materiał z transmisji do powtórnego obejrzenia. Zapraszamy! Możecie poczuć magię tych chwil, oglądając 20-lecie PSP z nami :)

 

 

 


O PROGRAMIE


"Stypendia Pomostowe" to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się
 maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy planują rozpocząć studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR,lub być finalistami* olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w programie.

Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Stypendyści, którzy osiągają dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na starsze lata studiów: II, III i IV rok, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

Program Stypendiów Pomostowych jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Do tej pory w ramach programu przyznaliśmy ponad 26 000 różnego rodzaju stypendiów. 18 000 ambitnych, zdolnych młodych ludzi z małych miejscowości otrzymało stypendia na pierwszy rok studiów. Na realizację dwudziestu edycji programu jego Partnerzy przeznaczyli 130 milionów zł.

W roku akademickim 2021/22 blisko 1000 studentów otrzymuje stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym ponad 500 studentów dostaje stypendia na I rok studiów.

 

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Autor i Partner Strategiczny Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partner Strategiczny Programu: Narodowy Bank Polski

Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas

Partnerzy: Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz we współpracy z Centrum im. Profesora Bronisława Geremka i Fundacją Stocznia.

Patroni Medialni: Rzeczpospolita, Forum Akademickie, Perspektywy, dlaStudenta.pl

 

Więcej informacji o programie można znaleźć na: www.stypendia-pomostowe.pl