Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości: Prowadzimy programy rozwojowe dla młodych ludzi. Kształtujemy postawy przedsiębiorcze i prospołeczne.

Programy rozwojowe dla młodych ludzi.
Programy rozwojowe dla młodych ludzi.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości: Prowadzimy programy rozwojowe dla młodych ludzi. Kształtujemy postawy przedsiębiorcze i prospołeczne.

Fundacja ma 30 lat
Fundacja ma 30 lat

Zapraszamy do poznania naszej historii

Stypendia im. Profesora Jerzego Dietla
Stypendia im. Profesora Jerzego Dietla

Wesprzyj z nami zdolnych studentów, którzy działają społecznie. Pomóż młodym odważnie zmieniać świat!

Wpłać darowiznę online!

Fundacja
Fundacja

Od 30 lat wspieramy sektor edukacji. Prowadzimy programy stypendialne dla studentów i program wolontariatu studenckiego. Organizujemy staże, konferencje, warsztaty. Pomagamy rozwijać skrzydła młodym, ambitnym i zdolnym!

Program Stypendiów Pomostowych
Program Stypendiów Pomostowych

Stypendia Pomostowe to stypendia na studia dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości. W ramach programu można uzyskać stypendium na pierwszy rok studiów oraz dalsze lata nauki.

 Polish-American Internship Initiative
Polish-American Internship Initiative

Polish-American Internship Initiative to program w ramach którego wyróżniający się w nauce polscy studenci odbywają płatne 2–3 miesięczne wakacyjne staże w renomowanych amerykańskich firmach.

Program PROJEKTOR
Program PROJEKTOR

W "Projektorze" studenci-wolontariusze realizują, w lokalnych szkołach, projekty edukacyjne rozwijające wiedzę i zainteresowania dzieci i młodzieży szkolnej z małych miejscowości.

Konferencje studenckie
Konferencje studenckie

Na konferencje "Naukowy Start" zapraszamy wszystkich stypendystów pomostowych i wolontariuszy Projektora. To okazja do podzielenia się zainteresowaniami i wynikami pierwszych badań naukowych, interdyscyplinarnej wymiany wiedzy, wzajemnej inspiracji i networkingu.

Previous Next Play Pause

 

Stypendia o charakterze socjalnym dla studentów – stypendystów organizacji pozarządowych – nie są wliczone do dochodu, gdy studenci ubiegają się o stypendia socjalne w uczelni. Z prawa tego mogą korzystać stypendyści organizacji pozarządowych, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Innymi słowy stypendyści organizacji pozarządowych (w tym – stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych) nie muszą wykazywać stypendium otrzymanego od organizacji pozarządowej przy obliczaniu dochodu, będącego podstawą przyznania pomocy w uczelni. Oznacza to w praktyce, że będą mieli większe szanse na uzyskanie stypendium socjalnego w uczelni, niż mieli dotąd.

Środowisko organizacji pozarządowych realizujących programy stypendialne od blisko 5 lat zabiegało o zniesienie nierównego traktowania odbiorców pomocy stypendialnej oferowanej przez organizacje pozarządowe. Stypendia przyznawane przez te organizacje musiały być wliczane do dochodu studentów starających się o stypendia socjalne. Tymczasem stypendia przyznawane przez uczelnie i przez samorząd terytorialny, mimo podobnych celów i charakteru, z mocy ustawy ‚Prawo o szkolnictwie wyższym’ nie były wliczane do dochodu stypendysty.

W efekcie, w obawie przed utratą świadczeń socjalnych w uczelni, zdarzało się iż studenci rezygnowali ze stypendiów przyznawanych przez organizacje pozarządowe. W ten sposób podstawowy cel większości programów stypendialnych NGO, jakim jest wyrównywanie szans edukacyjnych, był całkowicie niweczony.

Przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych – zespół doradczy konferencji „Stypendia w Polskiej Edukacji” i Forum Darczyńców – wielokrotnie prezentowali problem nierównego traktowania stypendiów i propozycje zmian w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym w Sejmie, Senacie i w korespondencji kierowanej do poszczególnych Ministerstw oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. W efekcie Rada Działalności Pożytku Publicznego uznała racje środowiska pozarządowego i wyraziła poparcie dla zniesienia nierównego traktowania podmiotów. Dzięki temu poparciu i intensywnym zabiegom organizacji stosowna zmiana został uwzględniona w rządowym projekcie nowelizacji ustawy i przyjęta przez Parlament. Od 1 października stypendyści organizacji pozarządowych, starając się o stypendium socjalne w uczelni, mają takie samo prawa jak stypendyści uczelni i samorządu terytorialnego.

Jak zdobyć stypendium na studia?

O stypendium na studia możesz starać się ...
  1. Program Stypendiów Pomostowych jest skierowany do maturzystów ze wsi i małych miast ...
  2. Inne stypendia. Stypendia przyznają także różne fundacje, firmy i organizacje, na zasadach ...
  3. Kredyty studenckie, o które mogą się ubiegać studenci uczelni państwowych i niepaństwowych ...