Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości jest nowym realizatorem programu „Projektor – wolontariat studencki”. To efekt porozumienia zawartego 29 grudnia 2016 roku pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW) a Fundacją Rozwoju Wolontariatu (FRW) i FEP.

 

„Projektor – wolontariat studencki” to przedsięwzięcie realizowane od 2003 roku, którego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Służy wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach. W ramach programu kilkuosobowe grupy studentów-wolontariuszy realizują przygotowane przez siebie projekty edukacyjne rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania dzieci i młodzieży. Są one prowadzone w czasie wolnym od zajęć w trakcie roku szkolnego oraz w wakacje i ferie. Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności; mogą to być np. zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe, informatyczne, teatralne lub lingwistyczne.

Poprzez promocję pozytywnych wzorców osobowych program zachęca uczniów do rozwijania swoich zdolności, zaś wśród studentów kształtuje poczucie społecznej odpowiedzialności i solidarności, umożliwiając im jednocześnie realizację swoich pasji i zainteresowań w atrakcyjnej formule.


W dotychczasowych edycjach programu, od 2003 roku, w całej Polsce przeprowadzono ponad 30 tysięcy projektów edukacyjnych w 2127 szkołach, z udziałem ponad 12 tysięcy studentów-wolontariuszy i 300 tysięcy uczniów.


Realizacja naszych celów programowych ma miejsce poprzez partnerską współpracę z polskimi organizacjami pozarządowymi, którym powierzamy administrowanie poszczególnymi przedsięwzięciami Fundacji. Jednocześnie staramy się, aby nasze programy, mające w większości długofalowy charakter, mogły się wzajemnie uzupełniać i wzmacniać – mówi Radosław Jasiński, Dyrektor Programowy PAFW.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, działająca od 1991 roku, z sukcesami prowadzi programy stypendialne służące przede wszystkim zwiększeniu dostępności studiów dla młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast oraz zapewnieniu polskim studentom takiego poziomu wykształcenia, które umożliwia im skuteczne konkurowanie na rynku pracy. Jest realizatorem zainicjowanego przez PAFW w 2002 roku Programu Stypendiów Pomostowych, w ramach którego przyznano dotychczas ponad 20 tysięcy stypendiów.

Wielu stypendystów pomostowych jest wolontariuszami »Projektora«, który umożliwia im realizację własnych pasji poprzez projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Najaktywniejsi z nich mają możliwość skorzystania z oferty Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Stażowej (PAII) i odbyć wakacyjne staże w renomowanych firmach w USA – mówi Kamil Wrzos z FRW.

Jak podkreśla dr Zofia Sapijaszka, Członek Zarządu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - Współpraca pomiędzy »Projektorem« a Programem Stypendiów Pomostowych trwa od dawna. Oba przedsięwzięcia mają wielki potencjał i będą się świetnie uzupełniały. Zapewnienie dobrego wykształcenia, budowanie postaw odpowiedzialnych społecznie, rozwój wolontariatu wśród studentów – chcemy, aby wartości tych programów szły w parze. Mamy nadzieję, że pod naszymi skrzydłami »Projektor« będzie się dalej rozwijał dzięki synergii między oboma przedsięwzięciami.

 

Więcej o programie Projektor: www.projektor.org.pl