Trwa rekrutacja do programu praktyk letnich w Kongresie Stanów Zjednoczonych! FEP nawiązała współpracę z Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF), dzięki czemu studenci - stypendyści i wolontariusze programów FEP, mogą ubiegać się o praktyki letnie w Kongresie USA. Rekrutacja do tegorocznej edycji programu trwa do 10 marca. Aplikacje można składać on-line, wyłącznie poprzez formularz na stronie TFLF: http://transatlanticforum.org/apply/.

 

O udział w praktykach mogą ubiegać się obywatele RP, którzy są studentami polskiej lub zagranicznej uczelni i nie ukończyli 26 roku życia. Idealni kandydaci powinni być proaktywni i zaangażowani w działalność zarówno studencką, jak i dodatkową. Wolontariat i doświadczenie w sektorze NGO będą uznane za dodatkowy atut kandydata. Wybrani do drugiego etapu kandydaci będą mieli szansę zaprezentować się w czasie egzaminu ustnego w Warszawie w dniach 7-8 kwietnia br. Profile najlepszych kandydatów zostaną polecone przez komisję selekcyjną osobom nadzorującym staże w biurach poszczególnych Partnerów programu w Waszyngtonie. Praktyki trwają 6-8 tygodni i organizowane są w okresie sierpień-wrzesień.

 

Koszty programu stażowego (wiza do USA, przelot samolotem w obie strony, zakwaterowanie) pokrywają w całości organizatorzy programu. Stażyści otrzymują również od organizatorów kieszonkowe. W przypadku stypendystów FEP, koszty związane z odbyciem stażu w Kongresie Stanów Zjednoczonych zostaną pokryte przez FEP z grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

UWAGA: Podopiecznych FEP - stypendystów pomostowych i wolontariuszy Projektora - prosimy o zaznaczenie w CV, że są podopiecznymi Fundacji.

 

Organizatorem programu praktyk jest TFLF, instytucja powołana by umożliwić najzdolniejszym polskim studentom odbycie stażu w biurach prominentnych przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie. Program został powołany do życia przez absolwentów podobnych praktyk organizowanych przez US-EU Government Initiatives (USEUGI) – instytucji działającej w latach 2004- 2014 praktycznie dzięki wysiłkom jednej osoby – p. Marka Podhoreckiego. Program zawieszono po śmierci założyciela w 2014 roku. Grupa absolwentów tego programu zebrała się jednak pod koniec 2015 roku i postanowiła kontynuować tamtą inicjatywę, powołując do życia TFLF. W 2016 roku odbyła się pierwsza edycja nowego programu. Trójka stażystów udała się w sierpniu 2016r. na staże do Waszyngtonu. Jako organizacja TFLF zorganizowało także stażystom kilkanaście spotkań okołostażowych. Waszyngtońscy stażyści odwiedzili m.in fabrykę Boeinga w Charleston oraz Departament Stanu USA, odbyli również spotkania m.in z prof. Josephem Stiglitzem w Banku Światowym, Ianem Brzezinskim w Atlantic Council czy byłym Ambasadorem RP w USA – Ryszardem Schnepfem.

Więcej informacji o inicjatywie na: www.transatlanticforum.org