Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy zmuszonymi do walki w obronie swojego kraju. Jesteśmy zasmuceni i przerażeni sytuacją, która ma miejsce w Ukrainie. Fundacja Edukacyjna Przedsiebiorczości, jako jedna z wielu organizacji pozarządowych, jest sygnatariuszem listu, wyrażającego solidarność polskich organizacji społecznych z Ukrainą.

 

24 lutego nad ranem wojsko Federacji Rosyjskiej zaatakowało Ukrainę. Na terytorium Ukrainy wkroczyły oddziały opancerzone, bombardowane są ukraińskie miasta. Nasz wschodni sąsiad znalazł się w stanie wojny. Zbrojna agresja stworzyła bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia milionów mieszkańców i mieszkanek Ukrainy, ich przyszłości i aspiracji do życia w demokratycznym, niepodległym kraju.

 

Atak Federacji Rosyjskiej godzi w podstawowe zasady prawa międzynarodowego, na których opiera się pokojowy ład światowy.

My, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, stanowczo protestujemy przeciwko atakowi wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę.

 

Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy, zmuszonymi do walki zbrojnej w obronie swojego kraju oraz wszystkimi ofiarami agresji, która trwa już od 2014 roku i do dziś przyniosła śmierć tysiącom osób, a miliony zmusiła do opuszczenia swoich domów. W tej strasznej godzinie próby nie jesteście sami!

 

Jako przedstawiciele polskich organizacji społecznych deklarujemy gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom i mieszkankom Ukrainy, którzy na skutek działań wojennych będą potrzebowali wsparcia. Zapewniamy także o naszej przyjaźni i solidarności wspólnotę ukraińską w Polsce. Jesteśmy gotowi wspierać działające w naszym kraju ukraińskie organizacje społeczne ze zdwojoną siłą, by pomóc im sprostać wyzwaniom, przed jakimi staną w tym trudnym czasie. W świecie, w którym szacunek dla zasad ustępuje przed arbitralnym stosowaniem zbrojnej przemocy żadne wolne państwo i społeczeństwo nie może czuć się bezpieczne. Dlatego agresja na Ukrainę to zagrożenie dla całego demokratycznego świata; to sprawa polska, europejska, globalna. To także nasza sprawa.

 

Sygnatariusze apelu:

Fundacja im. Stefana Batorego

Kultura Liberalna

Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka

Kampania Przeciw Homofobii

Forum Darczyńców w Polsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Fundacja Liberte!

Fundacja dla Polski

Fundacja Przyjaciół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Fundacja Katalyst Education

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy

Inicjatywa “Wolne Sądy”

Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”

Fundacja Odpowiedzialna Polityka

Fundacja Panoptykon

Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego)

Fundacja Pole Dialogu

Fundacja Res Publica

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” IPZ

Fundacja Civis Polonus

Fundacja HumanDoc

Fundacja Stocznia

Fundacja Projekt: Polska

Inicjatywa Wpisz do kalendarza

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Fundacja Liderzy Przemian

Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Fundacja Szkoła z Klasą

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko

Fundacja Feminoteka

Instytut Spraw Publicznych

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom

Fundacja Równość.org.pl

Fundacja Dobra Wola

Stowarzyszenie Okiem Kobiety

Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

Fundacja Centrum Cyfrowe

Fundacja Autonomia

Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek

Fundacja Wolności Gospodarczej

Fundacja z Pomysłem

Stowarzyszenie Lepszy Świat

Fundacja Bezlik

Poznańska Garażówka

Fundacja Polityki Rozwojowej

Fundacja Strefa WolnoSłowa

Fundacja Przestrzenie Dialogu

Fundacja RegenerAkcja

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog

Polska Fundacja ADRA

Polska Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Stowarzyszenie Czasu Kultury Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

Archiwum Osiatyńskiego

Fundacja Malta

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Ukraina! Festiwal Filmowy

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Europejski Instytut na rzecz Demokracji

Fundacja Pomocy Dzieciom POCIECHA

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION

Fundacja Go’n’Act

Polska Akcja Humanitarna

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Fundacja Bęc Zmiana

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu

Protest z Wykrzyknikiem

Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa

Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab

Fundacja Civis Polonus

Fundacja Kalejdoskop Kultur “Fundacja WOT”

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO

Wielkopolski Kongres Kobiet

Stowarzyszenie Zaangażowanych Odważnych Kobiet SZOK

Fundacja im. Julii Woykowskiej

Fundacja Ocalenie

Fundacja Auschwitz Pledge

Fundacja Auschwitz-Birkenau

Stowarzyszenie Jeden Świat z Poznania

Fundacja na rzecz Praw Ucznia

Stowarzyszenie “Akademia Myśli”

Fundacja HerStory

Stowarzyszenie Lambda Szczecin

Fundacja Tęczowe Rodziny

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego

Stowarzyszenie Społeczności LGBT+ UAM

Stowarzyszenie Homo Faber

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Fundacja FIONA

Komitet Obrony Demokracji

Fundacja Dziesięciu Talentów

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Stowarzyszenie Młoda Lewica

Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Siostry Nieustającej Przyjemności

Stowarzyszenie Kobiety Filmu

Stowarzyszenie Iustitia

Fundacja Ośrodka KARTA

Fundacja Otwarty Plan

Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Stowarzyszenie Program STACJA

Fundacja Akceptacja

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Fundacja „Przestrzeń dla edukacji”

Fundacja Dzieci w Naturę

Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii

Stowarzyszenie Grupa Stonewall

Fundacja ClientEarth

Prawnicy dla Ziemi

Fundacja Aktywności Lokalnej

Fundacja Instytut Architektury

Fundacja EkoRozwoju

Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI

Fundacja Fairtrade Polska

Tęczowy Białystok

Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne “Wspólna Ziemia”

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet