Michał Maciejewski – stażysta Polish-American Internship Initiative został uhonorowany tytułem najlepszego studenta w Polsce podczas gali finałowej ogólnopolskiego konkursu „Studencki Nobel 2014”, która odbyła się 30 czerwca w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Gala Nobla 2014-67

„Studencki Nobel” przyznawany jest cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów najlepszym studentom, którzy nie tylko mogą pochwalić się wysoką średnią ocen, ale również znają języki obce, prowadzą studencką działalność naukową, udzielają się w organizacjach pozarządowych, biorą udział w wymianach, praktykach i stażach, a także mają szeroki wachlarz zainteresowań.

paii mmaciejewskiMichał Maciejewski jest studentem V roku Automatyki i Robotyki na Politechnice Łódzkiej. W wakacje 2013 roku wziął udział w stażu w ramach Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Stażowej (Polish-American Internship Initiative), która jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ambasady USA w Polsce. Letnie praktyki w Stanach Zjednoczonych odbywał w firmie Raytheon BBN Technologies w dziale „Speech, Language and Multimedia”, gdzie odpowiedzialny był za rozwój projektu Content Analyzer – systemu komputerowego, który służy do analizy zawartości tekstu pozyskiwanego m.in. ze stron internetowych.

Po zakończeniu stażu w Rayntheonie rozpoczął kolejny – w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek (CERN) pod Genewą w Szwajcarii. W CERN odpowiadał za stworzenie układu symulacyjnego do modelowania metod ochrony nadprzewodzących magnesnów. Podkreśla, że podczas jego realizacji wykorzystywał techniki programistyczne poznane podczas stażu w USA.

Michał Maciejewski działa w kołach naukowych - jest, między innymi, koordynatorem ds. IT Międzywydziałowego Koła Prawa Lotniczego AVION na Uczelni Łazarskiego Warszawie. Włącza się również w działalność badawczą – jest członkiem zespołu profesora Andrzeja Bartoszewicza (prodziekana ds. nauki Wydziału EEIA) zajmującego się optymalnym ślizgowym sterowaniem obiektami z opóźnieniem. Za realizację projektu „OmnIVOice – budowa robota społecznego”, w rezultacie którego powstała platforma mobilna do prowadzenia podstawowych badań z zakresu interakcji człowiek-maszyna, został wyróżniony w licznych konkursach ogólnopolskich (np. STM32 Expert 2012) oraz międzynarodowych (np. NI Graphical Desing Contest 2012, Istrobot 2013 w Bratysławie).

Stażysta PAII udziela się również woluntarystycznie jako wykładowca Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego, gdzie prowadzi zajęcia z „Podstaw Robotyki”. Jego aktywność i bardzo dobre wyniki w nauce nagrodzone zostały licznymi stypendiami m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.

„Studenckiego Nobla” odebrał 30 czerwca w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięli Minister Daria Lipińska-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Profesor Witor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Profesor Sławomir Wiak, przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Joanna Lempart-Winnicka