Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości: Prowadzimy programy rozwojowe dla młodych ludzi. Kształtujemy postawy przedsiębiorcze i prospołeczne.

Programy rozwojowe dla młodych ludzi.
Programy rozwojowe dla młodych ludzi.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości: Prowadzimy programy rozwojowe dla młodych ludzi. Kształtujemy postawy przedsiębiorcze i prospołeczne.

Fundacja ma 30 lat
Fundacja ma 30 lat

Zapraszamy do poznania naszej historii

Stypendia im. Profesora Jerzego Dietla
Stypendia im. Profesora Jerzego Dietla

Wesprzyj z nami zdolnych studentów, którzy działają społecznie. Pomóż młodym odważnie zmieniać świat!

Wpłać darowiznę online!

Fundacja
Fundacja

Od 30 lat wspieramy sektor edukacji. Prowadzimy programy stypendialne dla studentów i program wolontariatu studenckiego. Organizujemy staże, konferencje, warsztaty. Pomagamy rozwijać skrzydła młodym, ambitnym i zdolnym!

Program Stypendiów Pomostowych
Program Stypendiów Pomostowych

Stypendia Pomostowe to stypendia na studia dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości. W ramach programu można uzyskać stypendium na pierwszy rok studiów oraz dalsze lata nauki.

 Polish-American Internship Initiative
Polish-American Internship Initiative

Polish-American Internship Initiative to program w ramach którego wyróżniający się w nauce polscy studenci odbywają płatne 2–3 miesięczne wakacyjne staże w renomowanych amerykańskich firmach.

Program PROJEKTOR
Program PROJEKTOR

W "Projektorze" studenci-wolontariusze realizują, w lokalnych szkołach, projekty edukacyjne rozwijające wiedzę i zainteresowania dzieci i młodzieży szkolnej z małych miejscowości.

Konferencje studenckie
Konferencje studenckie

Na konferencje "Naukowy Start" zapraszamy wszystkich stypendystów pomostowych i wolontariuszy Projektora. To okazja do podzielenia się zainteresowaniami i wynikami pierwszych badań naukowych, interdyscyplinarnej wymiany wiedzy, wzajemnej inspiracji i networkingu.

Previous Next Play Pause

Michał Maciejewski – stażysta Polish-American Internship Initiative został uhonorowany tytułem najlepszego studenta w Polsce podczas gali finałowej ogólnopolskiego konkursu „Studencki Nobel 2014”, która odbyła się 30 czerwca w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Gala Nobla 2014-67

„Studencki Nobel” przyznawany jest cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów najlepszym studentom, którzy nie tylko mogą pochwalić się wysoką średnią ocen, ale również znają języki obce, prowadzą studencką działalność naukową, udzielają się w organizacjach pozarządowych, biorą udział w wymianach, praktykach i stażach, a także mają szeroki wachlarz zainteresowań.

paii mmaciejewskiMichał Maciejewski jest studentem V roku Automatyki i Robotyki na Politechnice Łódzkiej. W wakacje 2013 roku wziął udział w stażu w ramach Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Stażowej (Polish-American Internship Initiative), która jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ambasady USA w Polsce. Letnie praktyki w Stanach Zjednoczonych odbywał w firmie Raytheon BBN Technologies w dziale „Speech, Language and Multimedia”, gdzie odpowiedzialny był za rozwój projektu Content Analyzer – systemu komputerowego, który służy do analizy zawartości tekstu pozyskiwanego m.in. ze stron internetowych.

Po zakończeniu stażu w Rayntheonie rozpoczął kolejny – w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek (CERN) pod Genewą w Szwajcarii. W CERN odpowiadał za stworzenie układu symulacyjnego do modelowania metod ochrony nadprzewodzących magnesnów. Podkreśla, że podczas jego realizacji wykorzystywał techniki programistyczne poznane podczas stażu w USA.

Michał Maciejewski działa w kołach naukowych - jest, między innymi, koordynatorem ds. IT Międzywydziałowego Koła Prawa Lotniczego AVION na Uczelni Łazarskiego Warszawie. Włącza się również w działalność badawczą – jest członkiem zespołu profesora Andrzeja Bartoszewicza (prodziekana ds. nauki Wydziału EEIA) zajmującego się optymalnym ślizgowym sterowaniem obiektami z opóźnieniem. Za realizację projektu „OmnIVOice – budowa robota społecznego”, w rezultacie którego powstała platforma mobilna do prowadzenia podstawowych badań z zakresu interakcji człowiek-maszyna, został wyróżniony w licznych konkursach ogólnopolskich (np. STM32 Expert 2012) oraz międzynarodowych (np. NI Graphical Desing Contest 2012, Istrobot 2013 w Bratysławie).

Stażysta PAII udziela się również woluntarystycznie jako wykładowca Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego, gdzie prowadzi zajęcia z „Podstaw Robotyki”. Jego aktywność i bardzo dobre wyniki w nauce nagrodzone zostały licznymi stypendiami m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.

„Studenckiego Nobla” odebrał 30 czerwca w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięli Minister Daria Lipińska-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Profesor Witor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Profesor Sławomir Wiak, przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Joanna Lempart-Winnicka

Jak zdobyć stypendium na studia?

O stypendium na studia możesz starać się ...
  1. Program Stypendiów Pomostowych jest skierowany do maturzystów ze wsi i małych miast ...
  2. Inne stypendia. Stypendia przyznają także różne fundacje, firmy i organizacje, na zasadach ...
  3. Kredyty studenckie, o które mogą się ubiegać studenci uczelni państwowych i niepaństwowych ...