Trwa rekrutacja do kolejnej edycji Polish-American Internship Initiative – programu wakacyjnych praktyk w renomowanych amerykańskich przedsiębiorstwach dla polskich studentów. Na stronie internetowej PAII dostępne są oferty stażowe firm Oracle, Pittsburgh Glass Works, MoneyGram International Inc., Archer Daniels Midland Company oraz Stilwell Technology and Robotics. Studenci, którzy chcieliby wyjechać na staż w USA w wakacje 2016, mogą składać wnioski o udział w programie do 21 grudnia 2015.

Inicjatywa umożliwia wyróżniającym się w nauce studentom odbycie staży wakacyjnych w uznanych amerykańskich korporacjach. Uczestnicy staży, które trwają od 2 do 3 miesięcy, otrzymują wynagrodzenie. Udział w programie jest dla studentów bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz pomagają studentom w uzyskaniu wizy. Dzięki stażom PAII studenci mają okazję wykorzystać swoją wiedzę w praktyce oraz zdobyć doświadczenie zawodowe ucząc się od najlepszych.

 

Dostępne oferty stażowe na rok 2015 to propozycje renomowanych korporacji: Oracle, Pittsburgh Glass Works, MoneyGram International Inc., Archer Daniels Midland Company oraz start-up’u Stilwell Technology and Robotics. Firmy poszukują stażystów, którzy odbędą praktyki w działach technicznych, HR, finansowych, handlowych, zarządzania produkcją, projektowania.

 

O udział w programie mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach publicznych, biegle władający językiem angielskim, legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie. Do udziału szczególnie zachęcamy stypendystów pomostowych oraz  studentów wolontariuszy programu „Projektor – Wolontariat Studencki”.

 

Rekrutacja na staże przebiega on-line. Termin składania elektronicznych wniosków upływa 21 grudnia 2015 roku o godzinie 16:00.

 

Więcej o programie oraz szczegółowe oferty i regulamin na: www.paii.pl