Okres studiów to nie tylko czas nauki, ale również czas niezliczonych możliwości, rozwoju pasji i zainteresowań, nabywania nowych kompetencji. Dlatego dla naszych stypendystów organizujemy dodatkowe aktywności, takie jak udział w szkoleniach i konferencjach.

Konferencje "Naukowy Start" są dla stypendystów pomostowych miejscem debiutu naukowego oraz platformą wymiany myśli i doświadczeń. Do tej pory, przy aktywnym udziale studentów - stypendystów, zorganizowaliśmy cztery konferencje.

 


VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Stypendystów Pomostowych „Naukowy Start” odbyła się 18-19 maja 2023 roku w Łodzi i trwała dwa dni. Studenci-stypendyści i wolontariusze programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, którzy wzięli udział w konferencji zaprezentowali wyniki swoich pierwszych badań naukowych i referaty dotyczące swoich pasji, o tematach związanych m.in. z historią, wolontariatem i popkulturą.

Wykład otwierający konferencję wygłosiła Pani Magdalena Bigaj, autorka książki „Wychowanie przy ekranie. Jak przygotować dziecko do życia w sieci?".

 


IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Stypendystów Pomostowych „Naukowy Start” odbyła się 5-7 czerwca 2019 r. w Łodzi. W wydarzeniu wzięło udział ponad 90 studentów – stypendystów pomostowych i wolontariuszy programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, zainteresowanych szeroko pojętym tematem rozwoju naukowego i osobistego.

Przez trzy dni konferencji 42 studentów zaprezentowało swoje referaty w 6 sesjach tematycznych: Technologie przyszłości, Media i marketing, Medycyna i zdrowie, Ekonomia i zarządzanie, Różne oblicza innowacyjności, Psychologia / socjologia.

 

 

W programie konferencji znalazły się również debaty i wykłady ekspertów.

5 czerwca odbyła się debata Co nam zostało z tych dat z udziałem profesora Tomasza Szapiro i stypendystów-absolwentów programów FEP, prowadzona przez dra Rafała Stefańskiego, zorganizowana w ramach inicjatywy 30.Rok Wolności. Tego samego dnia stypendyści wysłuchali wykładu Jak właściwie reprezentować pojęcia w kognitywistyce wygłoszonego przez dra Aleksandra Gemela.

6 czerwca odbyły się: wykład profesora Marka Wrońskiego Nierzetelność naukowa w publikacjach akademickich, warsztat z dr Agnieszką Garcarek-Sikorską Przygotowanie prac naukowych oraz wykład Dagmary Pakulskiej Personal branding i profesjonalny profil zawodowy w social media. Wieczorem uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z wolontariuszkami programu PROJEKTOR – wolontariat studencki.

Ostatniego dnia konferencji, 7 czerwca, zorganizowany został panel dyskusyjny z udziałem uczestników i absolwentów programów Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: Weź sprawy w swoje ręce – Aktywność studencka drogą do kariery.

 

Referaty stypendystów opublikowane zostały w specjalnym wydawnictwie konferencyjnym.

 

Relacja oraz galeria z konferencji.

 

Fundatorem spotkania była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, organizatorem: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 


III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Stypendystów Pomostowych „Naukowy Start” odbyła się 1-2 czerwca 2018 r. w Łodzi. Zgromadziła 90 uczestników z całej Polski – stypendystów pomostowych i wolontariuszy programu Projektor.

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy zaprezentowali 35 wystąpień, między innymi z zakresu nauk humanistycznych, prawnych, psychologii, nauk ekonomicznych, była również sesja poświęcona wolontariatowi. Uczestnicy zaprezentowali rezultaty swojej dotychczasowej pracy naukowej, wyniki badań, podzielili się swoimi zainteresowaniami naukowymi i pasjami.
Na zakończenie konferencji przeprowadzony został konkurs, w którym uczestnicy głosowali na najlepsze wystąpienie konferencyjne. Zwycięzcą został Michał, student Uniwersytetu Warszawskiego, który za zwycięską prezentację referatu "Inteligencja ludzka vs. Sztuczna. W czym komputery są (będą) od nas lepsze. Inteligencja, magia czy matematyka?". Dwa równorzędne drugie miejsca zajęli: Robert, student Politechniki Poznańskiej, z referatem "Czy trzeba wyjeżdżać za granicę, aby poznać język obcy?" oraz Elwira, studentka Uniwersytetu Warszawskiego, z referatem "Jak opowiadać reklamy? Storytelling na rynku polskim".

 

Referaty stypendystów opublikowane zostały w specjalnym wydawnictwie konferencyjnym.

Fundatorem spotkania była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, organizatorami: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz Stypendyści Pomostowi i Wolontariusze programu „Projektor”.

 


II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców "Naukowy Start. Droga do rozwoju" odbyła się 3-4 czerwca 2016 roku w Łodzi, zorganizowana została z inicjatywy i z pomocą stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych.

Zgromadziła ponad 100 uczestników – byłych i obecnych stypendystów pomostowych. Konferencja była okazją do podzielenia się zainteresowaniami i wynikami pierwszych badań naukowych oraz do poznania innych stypendystów, nawiązania kontaktów i wymiany poglądów.

Podczas spotkania stypendyści zaprezentowali 19 wystąpień, między innymi z zakresu nauk humanistycznych, prawnych, psychologii, nauk ekonomicznych. Pierwszego dnia konferencji stypendyści wysłuchali panelu eksperckiego, na którym wystąpili: dr Katarzyna Maniszewska, prof. dr hab. Marek Wroński i prof. dr hab. Ryszard Kleszcz. Wysłuchali również wystąpień stypendystów, którzy zaprezentowali rezultaty swojej dotychczasowej pracy naukowej, wyniki badań, podzielili się swoimi zainteresowaniami naukowymi i pasjami. Dzień zakończył się spotkaniem z wolontariuszami – przedstawicielami programu Projektor – wolontariat studencki, którzy z wielką pasją opowiedzieli o tym, czemu warto angażować się w działania społeczne.

Drugi dzień konferencji to ciąg dalszych ciekawych wystąpień prelegentów – stypendystów oraz ciekawe i inspirujące warsztaty w grupach dotyczące stylu wypowiedzi naukowej, poprowadzone przez dr Aleksandrę Pawlik oraz urzeczywistniania pomysłów, poprowadzone przez blogera, start-up’owca i podróżnika, Kamila Bąbla.

Udział w konferencji był dla uczestników bezpłatny, koszty zakwaterowania i wyżywienia pokryła Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Referaty stypendystów opublikowane zostały w specjalnym wydawnictwie konferencyjnym.


I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców Naukowy Start odbyła się 17-18 czerwca 2013 w Łodzi.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych. Wzięło w niej udział 45 osób - studenci - stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych, przedstawiciele organizatorów i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Uniwersytetu Łódzkiego – partnera wydarzenia.

Głównym założeniem było stworzenie platformy twórczej wymiany myśli, a także możliwości debiutu naukowego. Młodzi ludzie mogli uczestniczyć w spotkaniu czynnie lub biernie. Czynni uczestnicy wystąpili z prezentacjami na temat przedmiotu swoich badań naukowych, ich wyników, a także aktywności pozauczelnianych.

Wygłoszono 19 referatów, m. in. z dziedziny: chemii, energetyki, prawa, finansów, literatury i marketingu. Wśród referujących przeprowadzony został konkurs na najlepszą prezentację, w wyniku którego 3 osoby otrzymały nagrody rzeczowe. Referaty prezentowane podczas konferencji, opublikowane zostały jesienią 2013 roku, w samodzielnym wydawnictwie pokonferencyjnym.

Poza prezentacjami stypendystów, podczas konferencji wygłoszone zostały referaty przedstawicieli środowiska naukowego łódzkich uczelni. Odbyły się także warsztaty, mające na celu wzbogacenie umiejętności autorów w przygotowaniu prac naukowych oraz prezentacji wyników badań.

 

Konferencja oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej finansowane były z grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.